Kuva: Getty Images
Helmi-vieraspetohanke

Pyyntiaktiivit mukaan

Vieraspetojen poistaminen on haastava laji. Luonnon- ja riistanhoidollisesti vaikuttava pyynti vaatii vahvaa pyyntiosaamista, suunnittelua ja kantojen seurantaa.

Teksti Jyri Mononen ja Tomi Nevalainen

Julkaistu9.11.2021

Vieraspetojen poisto toteutetaan ensisijaisesti paikallisin voimin. Pyyntikohteille muodostetaan paikallisista pienpetoaktiiveista pyyntiryhmät, joilla on päävastuu alueen vieraspetopoistosta. Ihanteellisessa tilanteessa lintuveden ja sen lähiseudun metsästysseurat osallistuvat myös innokkaasti pyynteihin sekä edesauttavat pyyntiryhmien toimintaa ja saumatonta liikkumista yli seurarajojen.

Riistanhoitoyhdistykset vahva lenkki ketjussa

Riistanhoitoyhdistyksiltä toivotaan yhteistyöapua metsästysseurojen yhteistyön rakentamiseen ja aktiivisten pienpetopyytäjien kartoittamiseen. Hankkeen tarkoitus on tuoda resursseja sekä tunnustusta juuri heille, jotka jo aiemmin ovat talkoilleet vieraspetopyynnin parissa. Hankkeeseen osallistuvat riistanhoitoyhdistykset pyrkivät solmimaan metsästysseurojen ja maanomistajien kanssa vieraspetojen pyyntisopimuksia pyyntiryhmien käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman yhtenäiset pyyntialueet, joihin ei jää petopankkeja.

Samat pelisäännöt

Kokemuksen ja osaamisen lisäksi pyytäjien valinnassa painotetaan hyvää yhteistyökykyä sekä kunnioitusta pelisääntöjä kohtaan. Pyynnissä varmistetaan, ettei toiminta häiritse vesilintujen pesintää.

Pyyntiryhmien toiminta käynnistyy koulutuksella. Pyyntiryhmiin valittaville, työhön sitoutuville, tarjotaan korvaus, joka on pyytäjille 800 €/vuosi ja pyyntiryhmien johtajille 1000 €/vuosi. Pyyntikorvauksen tarkoituksena on kattaa erityisesti liikkumisesta aiheutuvia kuluja.

Pyyntilaitteita toiminnan tueksi

Ryhmien pyyntiä tuetaan pyyntilaitteilla, kuten loukuilla, raudoilla ja loukkuvahdeilla. Passiivisen pyynnin lisäksi erityisesti aktiivisten koira- ja haaskapyytäjien on mahdollista saada käyttöönsä lähettäviä riistakameroita. Monet laitteet ovat yksityishenkilöille kalliita, ja hankkeella halutaan lisätä innokkaiden pyytäjien pyyntitehoa mahdollistamalla heille riittävät pyyntilaiteresurssit.

Kaikkien hankkeen riistakameroiden kuvat välittyvät yhteiseen pilvipalveluun, josta voidaan seurata alueittaisten petokantojen tilannetta. Yksittäinen pyytäjä näkee ainoastaan oman lintuvesialueensa kameroiden kuvat, mutta hankkeen suunnittelijat voivat seurata kameroiden kuvavirtaa valtakunnallisesti.

Suunnittelijat toiminnan moottorina

Hankkeen suunnittelijoiden tehtävänä on pyrkiä luomaan oman hoitoalueensa lintuvesille luonnonhoidollisesti vaikuttava vieraspetopyynti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sidosryhmäyhteistyötä, pyyntiryhmien muodostamista, kouluttamista, pyyntisuunnittelua, kentän käytännön ongelmien ratkaisua ja jatkuvaa oppimista siitä, mitä alueella pitää tehdä toisin toiminnan kehittämiseksi. Suunnittelijat huolehtivat, että pyynnit pyörivät ja niillä saadaan muutosta petokantoihin pitkällä aikajänteellä. Kantojen väheneminen ei tapahdu hetkessä.

 


SUUNNITTELIJAT


Tomi Nevalainen

Suomen riistakeskus, Kaakkois-Suomen Helmi-kunnostuskohteet

Kutsumus työhön luonnon puolesta on ollut suunnannäyttäjänä elämässäni ensimmäisistä metsästysmuistoista lähtien. Tästä on kiittäminen setieni kullanarvoisia oppeja. Olen perehtynyt pienpetopyynnin eri muotoihin niin maan alla kuin päällä. Erityisesti koirat ovat aina olleet erittäin tärkeässä roolissa elämässäni monella tapaa. Ilman niitä en olisi tässä työssä. On unelma, kunnia sekä etuoikeus saada olla mukana kehittämässä Helmi-kokonaisuutta luonnon hyvinvoinnin vuoksi.


Jyri Mononen

Suomen riistakeskus, Keski- ja Länsi-Uusimaan kunnostuskohteet

Metsästys on kuulunut elämäntapaani 5-vuotiaasta. Riistan- ja luonnonhoito on muodostunut luonnolliseksi osaksi harrastamista ja pidän kunnia-asiana metsästyksen kestävyyden tavoittelua. Pyyntipaineen säätely on yksi tärkeimmistä toimista, joista metsästäjien tulee kantaa yhä suurempi vastuu ja luontevaa on kohdistaa ponnistelut etenkin Suomen luontoon kuulumattomiin vieraspetoihin. Tämänkin hankkeen kautta me metsästäjät oikeutamme linnustusharrastuksemme tulevaisuuden ja tuemme kokonaisuutena luonnon monimuotoisuuden säilymistä seuraaville sukupolville.


Ilkka Järvinen

Suomen riistakeskus, Pirkanmaan ja Hämeen Helmi-kunnostuskohteet

Työnkuvani on koordinoida vieraspetopyyntejä Hämeen ja Pirkanmaan hoitoalueella. Työssäni yhdistyy mukavalla tavalla työ ja harrastukset. Aiemmasta pitkän linjan harrastuspohjastani vieraspetojen pyynnin parissa on ollut valtavasti apua erityisesti omilla suunnittelukohteillani.

Tavoitteeni on yhdessä paikallisten pyytäjien ja sidosryhmien kanssa viedä vieraspetopyyntiä ammattimaiseen suuntaan. Sen tuloksia saamme toivottavasti tulevaisuudessa seurata vahvistuneina kahlaaja- ja vesilintukantoina, matelijoista ja sammakkoeläimistä puhumattakaan.


Jussi Ruskeala

Suomen riistakeskus, Keski-Suomen, Pohjois- ja Etelä-Savon Helmi-kunnostuskohteet

Metsästys ja kalastus ovat olleet intohimoni jo pienestä saakka, ja ne ovat ohjanneet minua niin työuralla kuin vapaa-ajallakin. Ensikosketuksen vieraspetojen pyyntiin sain 1990-luvulla Hartolan maalaismaisemissa, josta olen kotoisin. Erähenkisenä kaverina harrastan aktiivisesti ja monipuolisesti metsästystä sekä riistanhoitoa, joten on todella hienoa päästä työskentelemään tärkeän aiheen parissa.


Veijo Kröger

Suomen riistakeskus, Savo-Karjalan Helmi-kunnostuskohteet

Metsästys ja riistanhoito ovat aina olleet tärkeitä asioita elämässäni. Nyt kun nämä asiat yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla työssäni, ei aamuisin tarvitse motivoida itseään työpäivään. Metsästän monipuolisesti, mutta pyynnin pääpaino kohdistuu pienpetoihin sekä varislintuihin. Toimialueeni on laaja ja se mahdollistaa tutustumisen uusiin alueisiin ja ihmisiin. Odotan mielenkiinnolla, mitä haasteita ja onnistumisia tulevat vuodet tuovat eteen.


Thomas Hagström

Metsähallitus, Keski- ja Rannikko- Pohjanmaan Helmi-kunnostuskohteet

Olen aktiivinen metsästyksen ja kalastuksen harrastaja. Varsinkin pienriistan pyynti on lähellä sydäntäni kuten myös metsästyskoirat, jotka ovat tärkeä osa harrastustani. Minuun voi olla yhteydessä hoitovastuualueeni kohteista, myös ruotsin kielellä.


Harri Forsten

Metsähallitus, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Helmi-kunnostuskohteet

Olen riistanhoidon aktiivinen toimija ja metsästäjä Meri-Porista. Olen elänyt koko ikäni tällä seudulla ja nähnyt varsinkin viime vuosina vesilintukantojen taantumisen. Lintukadon estäminen toimiikin työssäni motivaattorina. Koulutukseltani olen riistamestari. Minuun voi olla yhteydessä Lounais-Suomen Helmi-lintuvesien vieraspetopyynneistä.


Teppo Kakkonen

Metsähallitus, Perämeren rannikon Helmi-kunnostuskohteet, Torniosta Siikajoelle sekä Oulujärvellä

Vapaa-ajallani toimin riistahallinnon tehtävissä, sekä harrastan metsästystä ja kalastusta. Metsästysharrastukseni painottuu pienpetojen pintapyyntiin. Toimipaikkani on Oulu ja minuun voi olla yhteydessä hoitoalueeni Helmi-lintuvesien vieraspetopyynneistä.


Hankkeen Helmi-pyyntikohteita on ympäri Suomen. Kaikkien kohteiden nimet ja niistä vastaavat suunnittelijat löytyvät täältä (vieraspeto.fi).