Helmi-vieraspetohanke

Petopoistolla apua vesilintujen ahdinkoon

Tästä syksystä alkaen supikoiria ja minkkejä poistetaan suunnitelmallisesti arvokkaiden lintuvesien läheisyydestä. Tavoitteena on pitää vieraspedot kevätaikana poissa vesilintujen pesimäalueilta.

Teksti Kari Karhula

Julkaistu9.11.2021

Helmi-vieraspetohankkeessa tehtävää lintuvesialueiden petopoistoa tehostetaan tarjoamalla valituille pyytäjille kulukorvauksia, pyyntilaitteita, koulutusta sekä suunnitteluapua. Tavoitteena on luonnonhoidollisesti mahdollisimman vaikuttava vieraspetojen pyynti. Pitkällä tähtäimellä pyritään vieraspetokantojen merkittävään alentamiseen 69 keskeisellä Natura-alueella, jotta uhanalaistuneiden vesilintujen poikasten selviytyvyys paranisi.

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen kipparoimaa kokonaisuutta edistetään kahdeksan suunnittelijan ja kahden projektipäällikön voimin. Suomen riistakeskuksessa hankkeen projektipäällikkönä on juuriltaan ja luonteeltaan keskipohjalainen Kari Karhula. Metsähallituksen osastoa vetää Varsinais-Suomen kasvatti Mikko Toivola. Heitä yhdistää vahva metsästystausta erityisesti pienpetopyynnistä, johon sekoittuu riistabiologian osaamista.

Kari Karhula (vas.) ja Mikko Toivola

Osa laajempaa luontokadon torjuntaa

Hanke on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa edistetään luonnon monimuotoisuutta. Yksi ohjelman teemoista on arvokkaiden lintuvesien kunnostus niittämällä, ruoppaamalla, hoitokalastamalla – ja pyytämällä haitallisia vieraspetoja. Kaikki toimenpiteet tähtäävät heikentyneiden vesilintukantojen elpymiseen. Hoitokohteissa on sekä metsästyksen piirissä olevia että rauhoitettua kohteita.