Oman vhf-puhelimen saaminen teki passissa istumisesta paljon mielenkiintoisempaa, kun sai kuunnella koiramiesten juttuja jahdin edistymisestä.
Nuorten toimitus

Opit elämään metsästyksen kautta

Olen ollut mukana metsällä pienestä pitäen ja huomannut metsästyksen kasvattaneen minua monella tapaa. Metsästys on hyvin hyödyllinen harrastus ajatellen, mitä kaikkea sen kautta pääsee kokemaan ja oppimaan.

Teksti Johan Salminen  Kuvat Johan Salmisen kotialbumi

Julkaistu2.5.2022

Seurassa metsästäminen antaa mielestäni nuorelle oivallisen mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan, sekä vastuun kantamista. Koen oppineeni esimerkiksi vanhempien ihmisten kunnioittamisen metsästyspiireistä, koska olen ollut siellä useimmiten nuorimmasta päästä. Seurajahdeissa olen oppinut kuuntelemaan, mitä muilla on sanottavana.

Toimiva yhteistyö on avainasemassa seurajahtien ja esimerkiksi talkoiden onnistumisen kannalta. Kaikilla osallistujilla on sama tavoite ja he tekevät oman osuutensa. Opin huomaamaan, miten ryhmän on toimittava ja opittava kommunikoimaan sujuvasti. Oli sitten kyse hirvitornin kasaamisesta tai jahtikauden viimeisen kaatoluvan käytöstä.

Vastuunkantoa ja malttia

Passissa istuminen puolestaan kehittää pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällisyyttä. Nykymaailman menon ollessa koko ajan entistä hektisempää koen näiden taitojen kehittämisen olevan tärkeitä nykynuorten kohdalla.

Vastuunotto on myös läsnä metsästyksessä. Aseen turvallinen käsittely vaatii tarkkaavaisuutta ja muiden huomioon ottamista. Nämä taidot kehittyvät väkisinkin metsästysharrastuksen parissa ja niistä on takuuvarmasti hyötyä esimerkiksi työelämässä.

Ensimmäisistä seurajahdeista muistan, että halusin hoitaa passissa seisomiseni huolellisesti. Otin vastuun omasta osuudestani ja onnistuin kaatamaan ensimmäisen hirveni 12-vuotiaana. Tunne omasta onnistumisesta sekä jahtiporukan kehuista on jäänyt hyvänä muistona mieleeni. Näitä hetkiä on ollut mukava muistella jälkikäteen ja kertoa kavereille.

Vanhempia metsästäjiä seuraamalla opin, miten saalista käsitellään. Lopulta oli suhteellisen helppoa oppia tekemään asioita, kun teoria oli jo hallussa.

Rohkeasti mukaan

Metsästys ei ole nuorten keskuudessa se yleisin harrastus, joka on antanut minulle mahdollisuuden erottua joukosta positiivisessa mielessä. Kaverit ovat aina kyselleet kiinnostuneina viikonlopun tekemisistäni, jos olen ollut metsällä. Koulussa olen usein päässyt kertomaan harrastuksestani ja kaikki ovat aina kuunnelleet suurella mielenkiinnolla. Haluan rohkaista kaikkia metsästyksestä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä esimerkiksi paikalliseen seuraan tai metsästävään tuttuun, jonka kautta voi päästä mukaan metsälle!

 


Salminen kirjoitti nuorten toimitukseen viimeistä kertaa. Toimitus kiittää Johania ja toivottaa hänelle menestystä opintoihin ja eräpolulle!