Kiinteät poro- ja erotusaidat löydät eräluvat.fi-osoitteesta, kunkin lupa-alueen kohdekartoista.

Metsästys Pohjois-Suomessa

Suurin osa valtion maista sijaitsee Pohjois-Suomessa. Näillä alueilla metsästysjärjestelyt ovat erilaisia kuin muualla ja siellä metsästävän tulee huomioida alueen erityispiirteet, kuten poronhoito, sekä muut alueella metsästävät.

Teksti Ville Viitanen Kuvat Metsähallituksen Eräpalvelut

Julkaistu5.9.2023

Metsähallituksen Eräpalvelut tarjoaa metsästysmahdollisuuksia valtion alueilla. Pitkän Suomen monipuoliset maastot ja olosuhteet tarjoavat eräkokemuksia vaativallekin kulkijalle. Erilaiset metsästyskulttuurit ja paikalliset erityispiirteet ovat rikkaus, jotka tuovat eränkäyntiin vaihtelua. Eräretkillä on hyvä ottaa huomioon luonto, riista ja muu alueella tapahtuva toiminta.

Varmista alueella olevat poronhoitotyöt

Jokaisen koiranomistajan kannattaa huolehtia riittävästä koiran perustottelevaisuudesta, jolloin koiran ohjaaminen on helpompaa ja turvallisempaa. Koiran kouluttaminen porovapaaksi edistää sujuvaa metsästystä ja vähentää olennaisesti poroihin kohdistuvia vahinkoja.

Erityisesti koiran kanssa metsästäessä on hyvä selvittää poronhoitotöiden tilanne ennen metsästyksen aloittamista. Parhaiten tämä selviää ottamalla suoraan yhteyttä paikalliseen poroisäntään (yhteystiedot paliskunnat.fi). Lisäksi kannattaa hyödyntää karttapalvelua, johon osa paliskunnista ilmoittaa porotyöt (porotyot.fi).

Mahdollisten vahinkojen estämiseksi tulisi välttää koiran liikkumista kiinteiden poroaita-alueiden eli erotusaitojen lähettyvillä sekä alueilla, joilla on meneillään porojen paimennustyöt. Mikäli koira aiheuttaa vahinkoa poroille, ilmoita siitä aina avoimesti poroisännälle.

Huomioi muut luonnossa liikkujat

Samalla alueella voivat liikkua muun muassa marjastajat, metsästäjät ja poronhoitajat. Metsästys ei anna etuoikeutta, joten asioista tulee sopia ja tarvittaessa antaa tilaa toiselle. Moni eränkävijä on voinut huomata, että metsäautotiellä tai polulla vastaantulijat tervehtivät toisiaan. Hyvät käytöstavat onkin syytä muistaa, jotta jokaiselle on viihtyisää käyttää valtion maita.

Valtion mailla metsästää samaan aikaan useita metsästäjiä. Lisäksi Pohjois-Suomessa metsästää samalla alueella useita hirviseurueita, niin paikallisia kuin ulkopaikkakuntalaisia. Tällöin alueluvan saaneiden henkilöiden tulee olla keskenään yhteyksissä jo pelkästään turvallisuuden vuoksi, mutta käytännön metsästysjärjestelyistäkin on hyvä sopia.

Alue tutuksi ennen jahtia

Olitpa sitten pien- tai suurriistanmetsästäjä, on alueeseen hyvä tutustua ennakolta. Paikallinen metsästyskulttuuri, alueen erityispiirteet ja ajankohtaiset asiat on syytä jokaisen selvittää. Paikalliset riistanhoitoyhdistykset järjestävät muun muassa metsästyksenjohtajakoulutuksia, joihin kaikkien alueella metsästävien hirvenmetsästyksenjohtajien tulisi osallistua. Koulutuksissa saa paikallista ja ajankohtaista tietoa, josta on apua syksyn metsästyksessä.

Metsästäjille laadittiin oma Eräetiketti valtion alueille

Valtion alueilla metsästävien odotetaan jatkossa noudattavan Eräetikettiä. Etiketti on jatkoa retkeilijöiden Retkietiketille, jota kaikkien odotetaan noudattavan esimerkiksi kansallispuistoissa.

Eräetikettiin on kerätty kaikki hyvät tavat ja käytänteet, joita metsästäjien odotetaan noudattavan lainsäädännön ja lupaehtojen lisäksi. Eräetiketissä on kuusi pääotsikkoa.

1. Huomioi muut luonnossa liikkujat

Metsästäjiä muistutetaan hyvistä käytöstavoista, turvallisuudesta, leiriytymisestä ja paikallisista erityispiirteistä.

2. Älä roskaa

Roskaaminen on eränkäynnissä ja retkeilyssä yleinen ongelma. Metsästäjiä muistutetaan keräämään myös hylsyt pois maastosta.

3. Kunnioita riistaa

Metsästäjiä muistutetaan siitä, ettei eläimille koskaan aiheuteta tarpeetonta kärsimystä. Saatu saalis hyödynnetään ja sitä kunnioitetaan myös saaliskuvissa.

4. Ota muut huomioon autoillessasi

Metsästäjien auton käyttö ja pysäköinti aiheuttavat usein palautetta. Metsästäjien tulisi myös tunnistaa tien ja maaston raja, sillä maastoliikennettä koskevat eri säännöt.

5. Tee tulet vain sallituille paikoille

Ennen nuotion tekemistä metsästäjien tulee muistaa, että niin sanottuja monikäyttömetsiä ja suojelualueita koskevat eri säännöt.

6. Pidä huolta koirastasi

Eräetiketti muistuttaa huolehtimaan hyvin nelijalkaisesta metsästyskaverista. Poronhoitoalueella metsästäjien tulee selvittää porotyöt etukäteen ja kouluttaa koiristaan porovapaita.

Eraluvat.fi/eraetiketti

Metsähallituksen Eräpalvelut

Eräpalvelut vastaa metsästyksen ja kalastuksen järjestämisestä valtion alueilla. Eräpalveluiden tehtäviin kuuluu muun muassa lupakiintiöiden suunnittelu, lupien myyminen ja erävalvonta. Lupatulot käytetään riistanhoitoon, kala- ja riistanelinympäristöjen hoitoon sekä kestävän metsästyksen suunnitteluun. Lisäksi Eräpalveluiden kautta tilitetään kalastonhoitomaksut maa- ja metsätalousministeriölle.

Eräpalvelut huomioi toiminnassaan sidosryhmät sekä mahdolliset yleis- ja erityisoikeudet. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi paikalliset riistanhoitoyhdistykset ja paliskunnat. Metsästyslain 8§ alueilla Metsähallituksella on hallituspaikka paikallisissa riistanhoitoyhdistyksissä. Lisäksi metsästyksen erityisasiantuntija osallistuu paliskuntien merkkipiirien kokouksiin.

Pohjoisen Suomen pienriistalupakiintiön suunnittelussa huomioidaan kuntalaisen vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtion mailla (MetsL 8§). Kiintiön eli lupamäärän koko ja mahdollinen alueellinen jako mitoitetaan kestävän metsästyksen ja riistakantojen lisäksi, paikallisen metsästyspaineen ja erityisolosuhteiden mukaan.

Metsähallituksen toimintaa ohjaavat maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriö. Ministeriöt puolestaan toimivat valtioneuvoston ja eduskunnan asettamien tavoitteiden ja lakien mukaisesti. Metsähallituksen konserni on monipuolinen, sillä siihen kuuluvat Konsernitoiminnot, Metsätalous Oy, Kiinteistökehitys, MH-Kivi Oy, Siemen Forelia Oy, Nuuksiokeskus Oy sekä julkiset hallintotehtävät Luonto- ja Eräpalvelut.