Nuorten toimitus

Metsällä saaristossa

Saaristossa on monia erityis­piirteitä, joista osa helpottaa metsästämistä ja osa puolestaan haastaa metsästäjää ja metsästyskoiraa.

Teksti ja kuvat Elisabeth Mattsson

Julkaistu7.5.2021

Metsästyksen kiinnostavuutta lisäävät pienet saaret, joissa voi olla suuria eroja riistakannassa. Yhdessä saaressa saattaa olla iso peura- ja kauriskanta, kun taas toisessa, pienessä katajaa kasvavassa saaressa olla iso jäniskanta.

Pienet saaret helpottavat metsästyskoiran kanssa metsästämistä. Ellei koira päätä mennä uimaan, koiran liikkuma-alue on suhteellisen pieni ja kiinniotto helppoa.

Saarien eri muodot luovat otollisia paikkoja merilintujen metsästämiseen. Saarten niemien tai useiden saarten ryhmän asettuessa aallonmurtajiksi muodostuu alue, mihin tuuli ei yllä. Linnut hakeutuvat alueille lepäämään tai etsimään ruokaa, ja metsästyksestä tulee helpompaa.

Sään armoilla

Pienet maa-alueet ja monet eri maanomistajat ovat saaristossa metsästämiselle haaste. Metsästettäessä suurilla yksittäisillä, saman omistajan nimissä olevilla maa-alueilla tarvitaan vain yhden tai kahden maanomistajan lupa metsästykseen. Saaristossa maanomistajilla on monta pientä maa-aluetta eri alueilla, joten saatetaan tarvita 5–10 lupaa ennen kuin on järkevää lähteä metsästämään koiran kanssa.

Toinen haaste on vaihtelevat sääolosuhteet. Metsästettäessä saaressa, varsinkin ulkosaaristossa, sää voi muuttua nopeasti, jolloin saarelta täytyy lähteä ennen kuin aallokosta tulee liian voimakasta tai sumusta sakeaa. On tärkeää katsoa sääennustetta ennakkoon etenkin, jos suunnittelee lähtevänsä kauemmas saaristoon.

Saarien pienuus tuo haasteen riistan menestymiselle. Kun tiettyä eläinlajia on liikaa pienellä alueella, on riskinä ruoan loppuminen kesken tai sairauksien esiintyminen. Sairaudet, kuten jänisrutto voivat tartuttaa koko populaation.

Omanlaisensa saaristo

Nämä eivät varmastikaan ole kaikki erityispiirteet ja haasteet, jotka liittyvät saaristossa metsästämiseen. Jokainen saaristo on omanlaisensa, ja yhdenkin kylän saaristossa voi olla suuria eroja metsästyksen mahdollistavissa ominaisuuksissa. Osa saarista on keskivertoa suurempia ja monet taas keskivertoa pienempiä, mutta kaikilla on oma luonnon tasapainonsa, pienistä västäräkeistä suuriin hirviin.