Soitimien ja poikuetuoton turvaamiseksi kannattaa pyrkiä säästämään vanhempia, aikuisia lintuja.

Metsäkanalintumyytit

Metsäkanalintujen valikoivalla metsästyksellä on merkitystä soitimille ja poikuetuotolle.

Teksti Antti Saarenmaa Kuva Arto Kyngäs

Julkaistu11.1.2024

Nyrkkisääntönä mitä enemmän soitimella on lintuja, sitä paremmin se toimii. Sekä teerien että metsojen kukkokohtainen pariutumismenestys paranee soitimen kasvaessa. Laaja soidin mahdollisesti houkuttelee paremmin lintuja ympärilleen, mutta parantaa myös itse soitimen tehoa jokaisen kukon osalta.

Voiko kukkoja ampua syyssoitimilta?

Vanhat kukot ovat tärkeimmässä asemassa soitimella. Ne valtaavat lähtökohtaisesti aina soitimen keskusalueen. Se vaatii aktiivisinta puolustamista ja esiintymistä, mutta myös houkuttaa parhaiten naaraita.

Nuoret koiraat pysyttelevät soitimen laitamilla, ja pelipaikoille päästäkseen kukkojen on parhaimmillaan “jonotettava” jopa vuosia. Vanhemman, vahvan ja aktiivisen teerikukon ampuminen poistaa siis aina yhden pääpelaajan soitimelta.

Teerikukkojen pariutumismenestykseen vaikuttaa myös se, miten aktiivisesti ne puolustavat reviiriään syksyisin. Teerikukot, jotka ovat aktiivisia “pelaajia” syksyllä, ovat sitä myös keväällä soitimillaan. Voimakkaimmin soivia ja aktiivisimmin pulputtavia teerikukkoja ei tulisi ehdoin tahdoin verottaa. Nuoret, vielä passiivisemmat teerikukot ovat parempia kohteita metsästykselle.

Vaikuttaako metsästys paikalliseen kantaan?

Nuoret naaraat muuttavat varttuessaan pois alueelta, yleensä vähintään parinkymmenen kilometrin päähän. Soitimelle kerääntyvät naaraat ovat siis kuoriutuneet ja viettäneet poikasaikansa muualla, mutta pesivät nyt kyseisellä alueella. Metsästysajan alussa vielä koossa olevan poikueen siivittäessä ilmaan sen nuoret naaraat siis muuttavat alueelta pois, mutta koiraat ja poikueen emo jäävät alueelle.

Pyynnin alueellista vaikutusta verrattuna ympäröiviin alueisiin on vaikea ennustaa. Mikäli paikallista pesivää ja lisääntyvää kantaa haluaa vaalia, kannattaa erityisesti vanha naaraslintu säästää.

Naaras- vai koiraspainotteista verotusta?

Riistatieteellisen akateemisen uran tehneen, Helsingin yliopiston metsätieteiden tohtori Veli-Matti Väänäsen mukaan kumpaakaan sukupuolta ei ole verotuksessa syytä suosia. Mutta iällä on väliä.

– Jos haluaa pitää huolta tulevista soitimista ja poikuetuotosta, kannattaa pyrkiä aina säästämään vanhempia, aikuisia lintuja ja poimimaan saaliiksi nuoria lintuja, Väänänen kertoo.

Tällöin luontainen lisääntymiskäyttäytyminen pysyy tehokkaimpana eikä tuottavimpia yksilöitä ammuta pois ehdoin tahdoin.

Tutustu vastuullisen metsäkanalinnustajan sivuihin (riistainfo.fi)