Helmi-vieraspetohanke

Kohti väheneviä ja vaikeita saaliita

Vieraspetojen pyyntilogiikka on aika viedä metsästyksestä luonnonhoidolliseen pyynnin suuntaan, mikä tarkoittaa aikanaan väheneviä saalismääriä ja viimeisten arimpien vieraspetojen jallittamista haastavissa oloissa.

Teksti Mikko Toivola  Kuva Jussi Ruskeala

Julkaistu9.11.2021

Minkkiä ja supikoiraa on pitkään metsästetty halusta parantaa erityisesti riistalintujen tuottoa. Tavoitteet on kirjattu vuosien saatossa moniin suojelualueiden hoitosuunnitelmiin. Metsästäjät ovat hoitaneet itsenäisesti koko poistotyön, suunnittelusta käytännön toteutukseen saakka, ja toimintaan on ollut heikosti tukea tarjolla. Vallalla ollut käytäntö on johtanut siihen, että motivaation pääasialliseksi lähteeksi muodostui itse metsästys.

Metsästyksestä kohti luonnonhoitopyyntiä

Riistalajien metsästyksen ja vieraspetojen luonnonhoitopyynnin keskeinen ero on kestävyys. Käytännössä siis riistakannat pyritään pitämään vakaina, kun taas vieraspedot tulisi pyrkiä hävittämään kokonaan. Vesilintujen voimakas taantuminen on selvä merkki arvokkaiden vesistöelinympäristöjen huonosta kunnosta ja yhtenä tähän vaikuttavana tekijänä ovat vahvat pienpetokannat.

Vesilintukantoja kannattaa lähteä elvyttämään sieltä, mistä saadaan todennäköisimmin suurin vesilintutuotto irti. Helmi-vieraspetohankkeessa keskitytäänkin Suomen arvokkaimpiin ja tuottavimpiin lintuvesikohteisiin.

Tuloksia tulee mutta ei sormia napsauttamalla

Päättymässä oleva SOTKA-vieraspetohanke on tuottanut toimivat toimintamallit myös Helmi-vieraspetohankkeelle. Mantereella pyynnit ovat toimineet riistanhoitoyhdistyksiin nojautuvan yhteistyön kautta. Saaristossa taas vieraspetopyyntiin keskittyvillä järjestöillä on ollut suuri rooli.

SOTKA-hankkeeseen valittiin linnustoltaan arvokkaita kohteita, joita on pyydetty tehokkaasti. Petokannat näyttävät jo muutamilla kohteilla kääntyneen laskuun. Ensimmäisiä positiivisia lintutuloksia on saatu erityisesti saaristosta (Tunnham toipuu – pilkkasiivetkin palasivat s. 68).

Arvostettu luonnonhoitaja

Ajatusmaailman muutos pienpetojen metsästyksestä luonnonhoitoon voi olla monelle suuri. Pystyykö metsästäjäkunta omaksumaan toimintamallin, jossa metsästyksen sijaan pyritään hävittämään supikoira ja minkki tärkeiltä lintuvesikohteilta? Uutena motivaationa toimisi alueen vesilintutilanteen parantaminen. Jokainen alaan vihkiytynyt ymmärtää haasteen suuruuden, mutta paljon on myös pelissä.

Helmi-vieraspetohanke on päänavaus arvokkaiden lintuvesien hoidolle vieraspetopyynnin merkeissä. Tarjolla on suunnitteluapua, pyyntikalustoa ja korvauksia. Toimintaa pyritään kokonaisuudessaan viemään ammattimaisempaan suuntaan. Vesilintukantojen parantumisen lisäksi voidaan saavuttaa se, että osaava vieraspetojen pyytäjä on alueensa arvostetuimpia luonnonhoitajia, muidenkin kuin kanssametsästäjien silmissä.