Nuorten toimitus

Hyvä ampumataito on kaiken perusta

teksti ja kuvat Hanna Metsälä

Julkaistu14.5.2020

Ampumataidon ylläpitäminen ja oman aseensa tunteminen ovat tärkeä osa metsästystä. Asetta kannattaa ulkoiluttaa säännöllisesti ampumaradalla, jotta syksyllä voi lähteä metsälle hyvin ja turvallisin mielin.

Omaa asetta on hyvä testata erilaisilla patruunoilla ja huoltaa säännöllisesti, jolloin samalla oppii paremmin tuntemaan aseensa. Oman aseen sopivuutta on välillä hyvä pysähtyä arvioimaan. Vaikka moni ase näyttää päältä päin samalta, on niissä paljon eroja. Esimerkiksi haulikolla ammuttaessa aseen perän tulee olla juuri itselle sopiva, jotta ammunta onnistuisi. Tästä juontuu sanonta “haulikko ampuu perällä”.

Sopivan haulikon perän voi tunnistaa taittamalla käsivarren 90 asteen kulmaan: Jos etusormen ylin nivel on liipaisimen kohdalla, on perä silloin hyvä. Vääränlainen haulikon perä vaikeuttaa tähtäyksen onnistumista, jolloin voi ampua helpommin yli tai ali kohteesta. Tässä tilanteessa kannattaa muokata haulikon perää itselle sopivaksi.

Riittävä ampumataito vaatii monipuolista harjoittelua

Säännölliset käynnit ampumaradalla niin kiväärin kuin haulikonkin osalta kuuluvat jokaisen metsästäjän velvollisuuksiin ampumataidon ylläpitämiseksi. Radalla voi ampua kiväärillä niin seisovaan kuin juoksevaankin hirvitauluun tai hyödyntää uusien ratojen muita ominaisuuksia. Kiväärin kohdistaminen kannattaa tehdä viimeistään ennen syksyä.

Haulikolla voi ampua vaikkapa metsästystrappia ja skeetiä. Haulikon supistajat on hyvä tuntea, jotta tietää niiden vaikutuksen osumakuvioon ja osaa valita sopivat metsästykseen ja ampumaradalle. Riistapolut ovat kilpailujen ohella loistavaa ja monipuolista harjoitusta haulikkoammunnan kannalta, sillä radat ovat erilaisia.

Hyvä ampumataito on kaiken perusta. Säännöllinen harjoittelu ja taidon ylläpitäminen ovat vastuullista eränkäyntiä.


Esittely

Olen Hanna Metsälä, 17-vuotias Kouvolasta. Metsästyksessä parasta on luonnossa liikkuminen, koirat, puhdas ruoka ja sosiaalisuus. Metsästän mieluiten sorkkaeläimiä, mutta myös pienriistaa, kuten kyyhkyjä.