Susien kuolleisuutta seurataan

Julkaistu14.5.2020

Suomen riistakeskus seuraa susien kuolleisuutta (poikkeusluvat, poliisin määräykset, liikenne ja muut syyt). Seuranta kuuluu poikkeuslupien käytön osalta riistakeskuksen lakisääteisiin raportointitehtäviin, joka on puolestaan osa riistakeskuksen julkisia hallintotehtäviä.

Raportti poikkeuslupien käytöstä ja muusta tietoon tulleesta kuolleisuudesta toimitetaan riistakeskuksen raportointi- ja rekisteritiimin toimesta maa- ja metsätalousministeriölle kuukausittain. Jatkuva seuranta- ja raportointimekanismi toteuttaa niin ikään kansainvälisten sopimusten kuten luontodirektiivin velvoitteet liitteessä IV a mainittujen eläinlajien tahatonta pyydystämistä ja tappamista koskevan tarkkailun (Artikla 12) sekä poikkeuslupien käytön raportoinnin (Artikla 16) osalta. Sutta (kuten muitakin suurpetoja) koskevien poikkeuslupien perusteet ja käyttö raportoidaan EU:lle kahden vuoden välein.

Tiedot kuolleisuudesta ja kuolinsyistä koostetaan useista lähteistä: lakisääteisten saalisilmoitusten lisäksi Ruokavirastossa tutkituista susista, poliisin suorittamista toimenpiteistä ja SRVA-tapahtumien raportoinnin sekä osin mediaseurannan välityksellä.

Tietoa susien kuolleisuudesta ja sen syistä tarvitaan päätöksenteon ja susikannan hoidon tueksi. Tietoon tulleet susien kuolemat huomioidaan myös Luonnonvarakeskuksen susikanta-arviossa, joka julkaistaan vuosittain kesän alussa maaliskuun susitilanteen pohjalta.

Susien tiedossa oleva kuolleisuus metsästysvuonna 2019–20 on 20.4.2020 mennessä yhteensä 31 sutta, joista 17 on saatu saaliiksi poronhoitoalueelta riistakeskuksen myöntämien vahinkoperusteisten poikkeuslupien nojalla. Poliisin määräyksien taustalla on muutamissa tapauksissa myös liikenteessä tai mahdollisesti muutoin loukkaantunut susi, joka on lopetettu eläinsuojelulain 14 §:n perusteella.