Ihmisravinnoksi kelpaamattoman hirvieläimen uusi pyyntilupa

Jos saaliiksi saatu hirvieläin osoittautuu ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, on sen pyyntiluvan tilalle mahdollista hakea uusi maksuton pyyntilupa.

Teksti Suomen riistakeskus julkiset hallintotehtävät

Julkaistu30.8.2022

Korvaava lupa voidaan myöntää edellytysten täyttyessä. 

Keskeistä on, että saaliiksi saadun hirvieläimen on oltava vahingoittunut tai sairas niin, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton. Eläimen tila ei myöskään saa johtua pyyntiluvan saajasta.

Hakemukseen vaadittavat tiedot

Hakemuksessa on annettava riittävä selvitys siitä, miksi uutta hirvieläimen pyyntilupaa haetaan ja miksi ihmisravinnoksi kelpaamattomuus ei ole johtunut pyyntiluvan saajasta. Lisäksi hakemukseen tulee täyttää tiedot muun muassa pyyntiajankohdasta ja -paikasta, kaadetusta eläimestä, ampujan tiedot sekä yhteisluvassa lupaosakkaan nimi.

Liitteeksi selkeät valokuvat

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää valokuvia: kuva koko eläimestä, vamma- ja sairauskohdista ja tarvittaessa kuvia sisäelimistä. Kuvista tulee käydä selkeästi ilmi hakemuksen peruste.

Eläinlääkärin tai rhy:n lausunto

Hakemukseen voidaan liittää selvitykseksi eläinlääkärin tai riistanhoitoyhdistyksen lausunto. Tarkastus tehdään paikan päällä, jolloin koko ruhon ja kaikkien sisäelinten on oltava nähtävillä.

Lausunto ei kuitenkaan ole pakollinen. Mikäli lausuntoa ei ole liitetty hakemukseen, Suomen riistakeskus voi pyytää riistanhoitoyhdistyksen edustajaa tarkastamaan kaadetun hirvieläimen kunnon ja antamaan tarkastuksesta lausunnon.

Hakeminen

Koska kyseessä on jo aikaisemmin myönnetyn pyyntiluvan korvaaminen, myös uutta lupaa voi hakea vain alkuperäinen luvansaaja. Yhteisluvissa uuden pyyntiluvan hakee siis luvan hallinnollinen haltija, ei esimerkiksi yksittäinen lupaosakas.

Suomen riistakeskus suosittaa, että uutta pyyntilupaa haetaan Oma riista -palvelussa luvan pääkäyttäjänäkymässä (oma.riista.fi).

Jos uutta pyyntilupaa haetaan muutoin, lomake löytyy osoitteesta: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet.

Ihmisravinnoksi kelpaamattoman hirvieläinsaaliin kirjaaminen

Saaliin saanut lupaosakas kirjaa sen Oma riista -palvelussa ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi.

Huomio!

Saalista ei tule kirjata koskaan tähän kategoriaan ilman kyseisestä eläimestä riistakeskuksen tekemää metsästyslain 28 § mukaista myönteistä Uusi pyyntilupa -päätöstä.