Hämärämetsästyskielto

Metsästyslain 38 §:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiellettiin vesilintujen hämärämetsästys.

Kuva Getty Images

Julkaistu5.9.2023

Asetuksen voimassaollessa vesilintujen ampumisen voi aloittaa tuntia ennen auringon nousua ja se tulee lopettaa tunti auringon laskun jälkeen. Haavoittuneen eläimen saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa metsästäjän haltuun. Ammutun riistan etsiminen ja noutavan koiran käyttäminen on siten sallittua, suorastaan suositeltavaa, myös kyseisten ajankohtien ulkopuolella. Asetus on tullut voimaan 1.8.2023 ja se on voimassa 31.7.2026 asti.

Hämärämetsästyksen kieltämisellä tavoiteltavia positiivisia vaikutuksia ovat lajintunnistuksen ja amputilanteen parantuminen, sekä sosiaalisen kestävyyden paraneminen.

Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu- tai laskuaika. Auringonnousu ja -laskuajat on saatavissa älypuhelimella esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen Sää-sovelluksesta ja Oma riista -sovelluksesta (Auringon nousu- ja laskuajat nyt Oma riistassa).

Muista saalisilmoitus

Saaliiksi saadusta merihanhesta, metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta sekä isokoskelosta on tehtävä saalisilmoitus. Saalisilmoitus tehdään Suomen riistakeskukselle ensisijaisesti Oma riista -palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.

Saalisilmoituksessa on oltava metsästäjän nimi ja metsästäjänumero, pyydystettyjen eläinten määrä ja laji, saaliiksi saamisen päivämäärä sekä kunta, jossa yksilö saatiin saaliiksi.

Metsästyslain mukaan metsästysrikkomuksesta tuomitaan se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää saaliin ilmoittamatta vastoin asetuksessa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.