Ampumaratojen ympäristöluvitusta on sujuvoitettava

Kolumni
Janne Pitkänen, Erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö
Julkaistu9.11.2023

Riistahallinnon tavoite on edistää metsästyksen turvallisuutta ja eettisyyttä, jonka yhtenä kulmakivenä on metsästäjän hyvä ampumataito ja turvallinen aseenkäsittely. Ampumarataverkoston on oltava riittävän tiheä, jotta etäisyydet harjoittelupaikoille säilyvät kohtuullisina. Samoilla radoilla harjoittelevat metsästäjät, ampumaurheilun harrastajat, reserviläiset ja viranomaiset. Hyvät harjoittelumahdollisuudet ovat vähäväkisen maan vahvuus myös maanpuolustuksen näkökulmasta.

Ampumaratoja ylläpitävät yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset vapaaehtoispohjalta pienillä taloudellisilla resursseilla – ne eivät todellakaan ole mitään voittoa takovia pörssiyhtiöitä. Ympäristövaikutusten hallinta on tärkeää, muttei ampumarata ole mikään 100 rekkakuormaa puuta päivässä nielevä sellutehdas, saati peruskallion ikuisiksi ajoiksi mylläävä uraanikaivos. Ammutut lyijyluodit ovat hiekkaloukussa hyvässä hallinnassa.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee, ettei 259 ampumaradalla ole toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman ampumaratojen ympäristölupahankkeen avulla on onneksi hidastettu verkoston harvenemista merkitävästi. 

Valitettavasti hankkeen aikana on selvinnyt, ettei ammattimaisesti laadittu ympäristölupahakemus aina riitä sen saamiseen. Ongelmat johtuvat usein ympäristönsuojelua ja ampumamelua koskevan lainsäädännön vanhentuneisuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta sekä päätösten ristiriitaisuudesta. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä ympäristöministeriön ja –viranomaisten lupaprosessit ovat vaikeuttaneet monien ampumaratojen toimintaa kohtuuttomasti.

Onneksi hallitusohjelmassa linjataan: hallitus turvaa ampumaratojen toiminnan ja edistää uusien ampumaratojen perustamista ottaen huomioon alueellisen tarpeen ja arvioiden mahdolliset lainsäädäntötarpeet huomioiden keskeisten maanpuolustus-, reserviläis-, ampumaurheilu-, ja metsästysjärjestöjen sekä viranomaisten tarpeet. Sujuvoitamme ampumaratoja koskevia ympäristölupaprosesseja ja lainsäädäntöä. Ulkoampumaratojen määrän tavoite on noin 1 000 ampumarataa vuosikymmenen loppuun mennessä. Painopiste on kivääriratojen ja toiminnallisten ratojen riittävässä määrässä koko maassa.

Jos ampumaradallasi ei tällä hetkellä ole ympäristölupaa, vapaaehtoisesti omalla päätöksellä ei pidä rataa nyt sulkea. Sen sijaan kannattaa ottaa yhteyttä Ampumaurheiluliiton asiantuntijaan, jolta saa neuvoja, mitä on viisainta tehdä. Nyt ei pidä lyödä rukkasia naulaan.