Vesilintujen hämärämetsästystä on esitetty kiellettäväksi

Maa- ja metsätalousministeriön asetus on lausunnoilla. Jos esitys ei lausuntokierroksen seurauksena muutu, on vesilintujen metsästys jatkossa sallittua vain valoisana aikana.

Kuva Getty Images

Julkaistu7.7.2023

Esityksen mukaan sallittu metsästysajankohta olisi sidottu auringon nousuun ja laskuun siten, että ampumisen saa aloittaa tuntia ennen auringon nousua ja se tulee lopettaa tunti auringon laskun jälkeen. 

Tarkista voimaantulo!

Asetuksen mahdollinen voimaantulo on helpointa tarkastaa (elokuun alussa) riista.fi-sivuston metsästysajoista. 

Voimaan tullessaan asetus koskisi metsästysvuosia 2023–2026.

Auringon nousu ja lasku 

Metsästysalueesi auringon nousun ja laskun ajankohdat löydät Ilmatieteenlaitoksen paikallisista säätiedoista.

Voit myös ladata sovelluskaupasta puhelimeesi Ilmatieteenlaitoksen sää -sovelluksen.  

Osa taantumisen torjuntaa

Monet vesilintulajit muistuttavat toisiaan rakenteellisesti ja kooltaan, ja huonoissa valaistusolosuhteissa niiden erottaminen on vaikeaa kokeneellekin metsästäjälle. Lajien erottamisen vaikeus on tunnistettu useissa maissa, joissa metsästystä hämäräaikaan on jo rajoitettu. 

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on tämän asetuksen avulla osaltaan varmistaa, etteivät vesilintukannat vaarannu.

Tarkista hämärä­metsästyksen, nokikanan, tukkakoskelon sekä metsä- ja merihanhien rajoitustilanne ennen metsästystä!

Pakollinen saalisilmoitus

Laukaus osuma kirjaus Oma riistaan

Metsäkauris, villisika, hilleri, metsähanhi, merihanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo sekä nokikana. Näistä lajeista tulee tehdä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa.

Tee saalisilmoitus heti onnistuneen metsästystapahtuman jälkeen. Laki vaatii ilmoituksen viimeistään 7 vuorokauden kuluessa.  

Tarvittavat tiedot: 

  • saaliin saannin päivämäärä ja kunta
  • saaliseläinten laji ja määrä
  • metsästäjän nimi ja metsästäjänumero
  • metsäkauriin ja villisian osalta ilmoitukseen mukaan sukupuoli
    ja arvio iästä
  • villisian pyyntipaikan koordinaatit.

Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma riista -palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös Suomen riistakeskuksen lomakkeella paperiversiona.

Pakollisella saalisilmoituksella tarkennetaan tietoa harvalukuisten ja taantuvien lajien saalismääristä, jota tarvitaan metsästyksen kestävyyden arviointiin. Riistatieto on kestävän metsästyksen edellytys, ja turvaa metsästyksen jatkuvuutta.