Uuden metsästäjän koulutuspilotti starttasi seuratoiminnalla

Täysi-ikäisille uusille metsästäjille tarkoitettu koulutuspilotti alkoi Tampereella. Osallistujia saapui paikalle lähialueen lisäksi pääkaupunkiseudulta ja aina länsirannikkoa myöten.

TekstiMarko Mikkola
Julkaistu3.8.2020

Nokian Seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kimmo Alakoski kertoi kurssilaisille elävin esimerkein metsästysseuratoiminnan perusteista. Seura hyötyy aktiivisista tekijöistä ja jäsenet seuran tarjoamista metsästysmahdollisuuksista. Aktiivisuus ja kontaktien luominen ovat avainsanoja seuraan pääsemiseksi – täysin tuntematonta harvoin valitaan jäseneksi.

– Ensimmäinen kurssipäivä avarsi käsitystäni seuratoiminnasta. Seuraan liittyäkseen ei tarvitse olla valmiiksi huippumetsästäjä, kunhan intoa ja talkoopäiviä riittää. Ehkä tästä rohkaistuneena uskallan lähestyä lähiseudun seuroja, kertoi kurssille osallistunut Raita Markula.

– Kouluttajat toivat esiin asioita, joita ei aina tule ajatelleeksi, kuten SRVA-toiminnan laajuuden ja muut yhteiskunnallisesti tärkeät tehtävät, pohti puolestaan Harri Vehviläinen.

Koulutuksen kautta pääsee mainiosti sisälle metsästyksen maailmaan.

Kurssilaisilta saadun palautteen perusteella pilotin kaltaiselle kurssille on tilausta ja tarvetta. Vehviläinen uskoo vakaasti, että tämän koulutuksen kautta pääsee mainiosti sisälle metsästyksen maailmaan. Samaa mieltä oli Markula, joka toivoi pilotin näyttävän tietä useammallekin vastaavalle kurssille.

Lähiruoka ja luonto innostivat lajin pariin

Sekä Vehviläistä että Markulaa metsästyksessä kiinnostavat lähiruoka ja luonnossa liikkuminen. Kynnys metsästyksen aloittamiseen on kuitenkin tuntunut korkealta ilman lähipiirin metsästäjää, joka olisi tutustuttanut lajiin.

– Metsästyksen eri muodot, kulttuuri, mahdollisuudet ja tekniikat yhtäältä kiinnostavat ja toisaalta tuntuvat haasteelliselta hahmottaa.  Päätin osallistua päästäkseni jäsennellymmin sisään metsästyksen maailmaan, kertoi Vehviläinen.

Lähipiirissäni ei ole yhtään aktiivimetsästäjää, ja arvelin kurssin olevan sopiva tapa tutustua lajin perusteisiin.

Markula nosti esiin metsästysseuran olevan luonteva yhteisö uudelle paikkakunnalle asettumisessa.

– Lähipiirissäni ei ole yhtään aktiivimetsästäjää, ja arvelin kurssin olevan sopiva tapa tutustua lajin perusteisiin. Ennen kuin ujona ihmisenä uskaltautuisin kenenkään paikallisen metsästäjän juttusille, saatikka keräisin rohkeutta pyytää seurajäsenyyttä.

Koko maan konseptiksi

Kurssia jatketaan Metsästysammunnan ABC-päivällä sekä metsästysseuratoiminnan käytännön asioilla. Kurssin aikana perehdytään myös useampaan metsästysmuotoon metsästyspäivien avulla. Kurssilaiset odottavat oppivansa paljon uutta.

– Toivoisin oppivani perusteet jahdissa viisaasti liikkumisesta hyvään riistalaukaukseen ja edelleen saaliin käsittelyyn. Vaikka minulla ei tällä hetkellä ole omaa koiraa, niin mielelläni oppisin myös perusteet koirajahdissa toimimisesta, totesi Vehviläinen.

Markula puolestaan odottaa metsästys- ja seuratoimintaan liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi saavansa vertaistukea muilta vasta-alkajilta ja mahdollisia kontakteja metsästyspiireihin.

Uuden metsästäjän koulutuspilotin myötä pyritään konseptia laajentamaan koko maassa käyttöönotettavaksi vuodesta 2021 alkaen. Tampereen pilotissa järjestäjinä toimivat Tampereen riistanhoitoyhdistys, Nokian Seudun riistanhoitoyhdistys, Nokian Seudun Ampujat sekä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri. Paikalliset metsästysseurat mahdollistavat metsästyspäivien järjestämisen. Lisää tietoa pilotista täältä ja täältä.