Uuden metsästäjän koulutuspilotit käynnistyvät tänä vuonna

Julkaistu18.3.2020

Yhä useammalta aloittavalta metsästäjältä puuttuu konkreettiset mahdollisuudet hankkia käytännön perustaitoja ja -tietoja metsästyksestä. Kasvaneeseen kysyntään pyritään vastaamaan uuden metsästäjän koulutuskokonaisuudella.

Kokonaisuus on suunniteltu Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen yhteistyönä ja sen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat metsästykseen käytännössä. Pilottikoulutukset järjestetään riistanhoitoyhdistysten, Metsästäjäliiton piirien ja metsästysseurojen yhteistyönä.

Koulutukset järjestetään vuoden aikana. Yksi koulutus kestää enintään yhden päivän. Sisällöt vaihtelevat pilottikohteittain, pitäen kuitenkin sisällään vähintään Metsästysammunnan ABC -koulutuksen, metsästysseuratoimintaan tutustumisen ja metsästyspäivän. Lisäksi se voi sisältää tutustumisen ampumakokeeseen ja ampumakokeen suorittamisen julkisessa ampumakoetilaisuudessa, metsästyskoiriin liittyvää koulutusta, riistanhoidon koulutusta sekä toisen metsästyspäivän.

Sinustako osallistuja Uuden metsästäjän koulutuspilottiin?

Oletko yli 18-vuotias, mutta vailla metsästysmahdollisuuksia oleva, hiljattain metsästäjätutkinnon suorittanut henkilö?

Pystytkö liikkumaan Uudenmaan, Tampereen seudun tai Mikkelin seudun alueella järjestettäviin tapahtumiin?

Haluaisitko sitoutua osallistumaan vuoden aikana samalle ryhmälle järjestettäviin, pilottikohteesta riippuen, yhteensä 3–5 tilaisuuteen?

Jos vastasit kaikkiin kohtiin kyllä, seuraa ilmoittautumissivuja:https://metsastajaliitto.fi/ilmoittautuminen-koulutukseen

Pilottien aloitusajankohtia on päätetty siirtää koronavirus-tilanteen vuoksi myöhemmäksi tälle vuodelle.

Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto maksavat pilottikoulutuksen järjestämisen ja siihen osallistumisen (pois lukien mahdollinen ampumakoemaksu). Koulutukseen osallistuneilta, ja sitä järjestäneiltä, kerättävän palautteen avulla kokonaisuutta kehitetään tarkoituksenmukaisella tavalla laajemmin käyttöön otettavaksi.