Tuloja metsästysmatkailusta -hanke käynnistyi

Lokakuussa käynnistyi  ”Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen” -hanke. Siinä harvaan asutun maaseudun palveluntuottajille, metsästysseuroille ja maanomistajille annetaan käytännön työkaluja riistan arvon tulouttamiseen.

TekstiTommi Häyrynen, Hanna Hauvala ja Mikko Seppälä, Jyväskylän amk:n liiketoimintayksikköKuva Mirja Rantala
Julkaistu8.11.2022

Yhtenä työkalujen käyttöönoton mahdollistajana nähdään riistaisännöinnin kaltainen ammattimainen organisointitapa, jonka tarpeita ja mahdollisuuksia hankkeessa selvitetään. Riistakantaan sitoutuvan arvopotentiaalin ymmärtävä puolueeton toimija pystyisi edesauttamaan rationaalista päätöksentekoa myös riistan taloudellisen arvon tulouttamisessa. Riistaisännöitsijämallin avulla voidaan mahdollisesti myös keventää metsästysseurojen arkea ja turvata osaltaan niiden elinvoimaisuutta metsästyksen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimintaympäristön muutos tuo oman haasteensa metsästysseurojen perustoimintojen pyörittämiseen. Metsästäjien keski-ikä on viime vuosina noussut ja käytettävien sähköisten palvelukanavien määrä on noussut vielä nopeammin. Tämä yhtälö saattaa monessa metsästysseurassa tuoda käytännön haasteita. Uuden teknologian käyttöön pitää löytyä valmiuksia ja osaamista.

Myös koronapandemia on haastanut metsästysseurojen toimintaa. Riskiryhmiin kuuluvia löytyy käytännössä kaikista metsästysseuroista, joten kokoontumisrajoitukset ja suositukset ovat vaikeuttaneet kokouksien järjestämistä. Kokouksien järjestäjiltä ei aina löydy riittävää välineistöä tai osaamista etäkokouksiin, jolloin yhdistystoiminnan perusedellytyksiin kuuluvan kaikkien jäsenien äänioikeuden käyttäminen kokouksissa voi olla jopa mahdotonta. Ammattimainen kokouksien järjestäjä pystyisi tarjoamaan etäosallistumismahdollisuuden kaikille jäsenille ja antamaan tarvittavan koulutuksen kokoukseen liittymisestä.

Riistaisännöitsijän tehtäviin kuuluvia kokonaisuuksia voisivat olla esimerkiksi metsästysseuran käytännön toimintojen pyörittäminen, seuran talouden hallinta, metsästysinfran ylläpito, mahdollisen metsästysmatkailun ja riistan lihan myynnin suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppaneiden kanssa, riistanhoidolliset työt sekä metsästysseuran tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien ennakointi.

Metsästysseurojen elinvoimaisuus tuo turvaa nykymuotoiselle suomalaiselle metsästyskulttuurille, jossa metsästysseurat ovat toiminnan keskiössä, eivätkä metsästysmahdollisuudet ole sidottuja henkilön yhteiskuntaluokkaan tai varallisuusasemaan.

Lisätietoa hankkeesta

Jyväskylän amk:n ja riistakeskuksen yhteistyönä

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2022-30.9.2023 ja sitä rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön Harvaan asuttujen alueiden -rahoitusohjelmasta Lapin ELY-keskuksen koordinoimana.

Hankkeessa jalkautettavat työkalut on luotu ”Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa” -hankkeessa (2020–2022).