Susilaumojen määrä kasvoi – kasvua etenkin Länsi-Suomessa

Suomessa oli maaliskuussa 2020 noin 30 susilaumaa, joista 24 kokonaan Suomen puolella. Suomen itäisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkui kuusi laumaa. Laumojen kokonaismäärä kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 25 prosenttia.

Kuva Ville Heikkinen
Julkaistu16.6.2020

Laumoja oli aiempaa enemmän erityisesti läntisessä Suomessa. Siellä oli todennäköisimmin 18 (16−21) laumaa.

Susipareja oli todennäköisimmin 17 (13−20). Näistä Suomen puolella eläviä oli 15 (11−18) ja kaksi (1−3) sijaitsi Suomen itäisen valtakunnanrajan molemmin puolin.

Susilauma tarkoittaa kolmen tai useamman suden ryhmää, jotka liikkuvat pääosin yhdessä ja jakavat saman reviirin. Pari tarkoittaa kahta saman reviirin jakavaa sutta.

Reviirien määrässä ei muutosta

Reviirien kokonaismäärässä ei tapahtunut selvää muutosta vuoden takaiseen.  Sen sijaan susikannan rakenne muuttui. Kevään 2019 pentutuotto oli hyvä, ja parit muuttuivat pentujen syntymisen myötä laumoiksi.

Lauma- ja parireviirien yhteenlaskettu määrä maaliskuussa 2020 oli  43−49 (90 % todennäköisyydellä). Susien yksilömäärän arvioidaan maaliskuussa 2020 olleen 216−246 yksilöä (90 % todennäköisyydellä). Vuosi sitten maaliskuussa kannan suuruudeksi arvioitiin 185−205 yksilöä.

Maaliskuun 2020 kanta-arvion aineistopohja oli kattava. Tassuun tallennettujen havaintojen määrä oli huomattavasti suurempi kuin vuosi sitten. Myös onnistuneita DNA-analyysejä oli noin 40 prosenttia viimevuotista enemmän.

Luonnonvarakeskuksen tiedote 

Raportti: Susikanta Suomessa maaliskuussa 2020