SOTKA-kosteikkojen perhe laajenee

Paikallinen metsästysseura teki suuren työn Båtvikenin lähes kolmen hehtaarin SOTKA-kosteikon perustamisessa.

Kuvat Holtti Hakonen
Julkaistu7.4.2021

Båtvikenin kosteikko perustettiin Pohjanmaalle Luodonjärven rannalle Pedersören kuntaan maaliskuussa 2021. Kosteikko on yhdeksäs toteutunut kohde SOTKA-kosteikot -hankkeessa, jossa kunnostetaan kosteikoita vesilintukantojen turvaamiseksi.

Metsästysseuralla oli merkittävä rooli kunnostustöiden toteutumisessa. Seura muun muassa urakoi pohjat latukoneella kovaksi, jotta kaivinkone pääsisi liikkumaan alueella ja raivasi puustoa kosteikon alueelta sekä kulku-uralta.

Metsästysseura rakensi työmaalta poistetuista puista pesimäsaarekkeen linnuille.

Metsästysseura vastaa myös pienpetojen pyynnistä, mikä on tärkeä osa kosteikon hoitoa. SOTKA-hankkeen tavoitteena onkin tukea ja kannustaa paikallista innostusta kosteikkoelinympäristöjen perustamiseen.

Kosteikon länsilaidalle rakennettiin patopenger, johon asennettiin vedensäätelylaite.

Båtviken pystyttiin toteuttamaan edullisesti, jolloin myös metsästysseuran omavastuuosuus oli helppo täyttää talkootöillä. Toteutuneet maanrakennuksen ja materiaalien kulut olivat yhteensä hieman vajaa 5000 euroa.

Vesilintujen vuoksi

Kosteikon ensisijaisena tavoitteena on toimia vesilintujen poikue-elinympäristönä ja levähdysalueena. Lisäksi kosteikko tehostaa alueen vesiensuojelua pidättämällä ravinteita ja kiintoainesta ennen niiden päätymistä vesistöön.

Tutustu hankkeessa toteutettuihin kohteisiin www.kosteikko.fi ja ota hankkeen Facebook-sivu seurantaan.

Pehmeä maa ei pysäytä

Katso SOTKA-kosteikkojen Facebook-sivujen videolta, kuinka kaivinkone etenee näppärästi kaivualustojen avulla. Kosteikko perustettiin soistuneelle alueelle, joka ankarasta talvesta huolimatta pysyy pehmeänä läpi vuoden. Erilaisilla tavoilla voidaan kohteita toteuttaa joskus haastaviinkin paikkoihin.