Ruotsissa havaittu afrikkalaista sikaruttoa (ASF)

Ruotsin Fagerstan seudulla on löydetty afrikkalaiseen sikaruttoon kuollut villisika.

Julkaistu7.9.2023

Kuolleita villisikoja on Fagerstan seudulta löydetty seitsemän, mutta tähän mennessä vasta yhden näytteet on analysoitu ja todettu ASF.

Taudinpurkauksella voi olla merkittäviäkin vaikutuksia metsästykseen Ruotsissa, joka tulee huomioida metsästysmatkoja suunniteltaessa. Aina vierailtaessa sikaruttoalueilla, on huolehdittava hyvästä hygieniasta.

ASF:ää on nyt kaikilla Suomea ympäröivillä villisika-alueilla. Suomen tautiseurantaa (näytteenotot) onkin syytä jatkaa ja villisian metsästyksessä on noudatettava olemassa olevaa ohjeistusta. Ruokavirasto antaa mahdollisesti uusia määräyksiä ja ohjeita aiheeseen liittyen.

 

Tiedote (regeringen.se) 

Mitä metsästäjän tulisi tietää sikarutosta (ruokavirasto.fi)