Riistanhoitoyhdistysten valtionavustukset myönnetty

Julkaistu29.4.2022

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 3 §:n 4 momentin mukaan Suomen riistakeskus toimii valtionapuviranomaisena riistanhoitoyhdistyksien valtionavustuksen osalta. Valtionavustusten tarkempi jako toteutetaan riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1166/2020) säädetyillä perusteilla.

Suomen riistakeskus on myöntänyt riistanhoitoyhdistyksille yhteensä 2 588 000 euroa.

Asetuksen mukaisesti 65 prosenttia avustuksesta jaettiin riistanhoitoyhdistysten alueilla tehtyjen toimintojen perusteella. Toimintoja ovat muun muassa nuorisokoulutukset, metsästyksenvalvonta ja tutkintokoulutustilaisuudet. Maksatukset toteutetaan kahdessa erässä.