Riista kärkenä Sahateollisuuden ohjelmassa

Julkaistu19.2.2020

Riistametsänhoito on hyvin esillä Sahateollisuus ry:n uudessa ympäristöohjelmassa. Ohjelma keskittyy kuuteen hakkuiden yhteydessä toteutettavaan luonnonhoidon toimenpiteeseen.

Ohjelman toimenpiteitä ovat:

  1. Riistatiheiköiden säästäminen
  2. Sekapuustoisuuden suosiminen
  3. Soiden reunavyöhykkeiden turvaaminen
  4. Lahopuun säästäminen
  5. Tekopökkelöiden tekeminen
  6. Vähätuottoisten kohteiden säästäminen

Toimenpiteistä erityisesti kolme ensimmäistä edistävät metsän rakennepiirteitä, jotka ovat tärkeitä metsäkanalinnuille.

Metsäkanalintuja suosivan metsänhoidon eli riistametsänhoidon tärkeät toimenpiteet liittyvät lintujen perustarpeisiin eli ravintoon ja suojaan. Metsäkanalinnuille tärkeää on riittävä metsäpeitteisyys, maanpinnasta löytyvä suoja ja elinvoimainen varvusto. Soiden reunavyöhykkeet ovat erityisen tärkeitä elinympäristöjä kanalintupoikueille.

 

Lue lisää Sahateollisuuden ympäristöohjelmasta

Lue lisää metsäkanalintuja suosivasta riistametsänhoidosta