Rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat

Julkaistu29.1.2021

Rauhoittamattomien lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn kevät- ja kesäaikana voi hakea poikkeuslupaa Oma riista -palvelussa.

Suosittelemme hakemuksen jättämistä 2–2,5 kuukautta ennen poikkeuslupa-ajan alkua. Hakemus tulee laatia huolellisesti ohjeistusta noudattaen, jotta vältytään lisäselvityksiltä. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 päivän valitusaika.

Poikkeusluvan saaliista tulee tehdä ilmoitus Suomen riistakeskukselle. Hyvä käytäntö on raportoida vuotuinen saalis heti poikkeuslupa-ajan jälkeen, ja viimeistään vuoden vaihtuessa, mikäli kyseessä on monivuotinen lupa. Saalisilmoitus on tehtävä myös silloin, jos poikkeuslupaa ei ole hyödynnetty tai saalista ei ole tullut.

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen löydät Suomen riistakeskuksen kotisivuilta: www.riista.fi