Mikäli sattuu useita metsästysonnettomuuksia, on tutkinta mahdollista muuttaa teematutkinnaksi, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.
Metsästysonnettomuudet

OTKES harkitsee tutkinnan aloittamista

On tärkeää, että kaikki luonnossa liikkujat mahtuvat turvallisesti samaan metsään, painottaa Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Teksti Tero Kuitunen Kuva Roope Ruohonen

Julkaistu2.7.2021

Vakavat metsästysonnettomuudet ovat aiemmin olleet harvinaisia, mutta vuoden 2020 syksyllä sattui useita vakavia metsästysonnettomuuksia, joissa ampuma-aseen käytössä ei noudatettu turvallisen aseenkäsittelyn sääntöjä.

– Syksyn 2020 onnettomuuksien johdosta on tärkeää, että metsästysturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota niin riistahallinnossa kuin kaikkien metsästäjienkin keskuudessa.

Onnettomuuksien vakavien seurausten vuoksi Onnettomuustutkintakeskus harkitsi syksyllä 2020 tutkinnan käynnistämistä, mutta katsoi silloin onnettomuuksien olleen yksittäistapauksia eikä tutkintakynnys ylittynyt.

– Viime syksyn metsästysonnettomuudet ovat kuitenkin antaneet signaalin siitä, että asiaan kannattaa kiinnittää nyt erityishuomiota, Nurmi toteaa.

Samankaltaiset onnettomuudet herättävät

Onnettomuustutkintakeskus tutkii tyypillisesti yhtä onnettomuutta tarkoituksena sen kautta päästä kiinni yleisen turvallisuuden parantamiseen. Onnettomuustutkintakeskuksella on kuitenkin myös toimivalta tutkia useita samankaltaisia onnettomuuksia teematutkintana.

– Onnettomuustutkintakeskus on erityisen kiinnostunut tapauksista, joissa uhrina on sivullinen, Nurmi kertoo.

Pian alkavan metsästyskauden aikana Onnettomuustutkintakeskus seuraa sattuneita onnettomuuksia ja vaaratilanteita, sekä tarvittaessa tutkii tapaukset. Mikäli sattuu useita metsästysonnettomuuksia, on tutkinta mahdollista muuttaa teematutkinnaksi.

Tavoitteena turvallisuuden parantaminen

– Tutkinnassa on tärkeää luoda katsaus myös aiemmin sattuneisiin metsästysonnettomuuksiin. Haluan myös korostaa, että tutkinnan ainoa tarkoitus on turvallisuuden parantaminen, Nurmi painottaa.

Jokaisen metsästäjän onkin nyt syytä tarkastella omaa asennettaan aseturvallisuuteen ja tarvittaessa kerrata ajatuksella 4 turvasääntöä.

– Metsästysturvallisuuden varmistamisessa on erityisesti kyse aivan perusasioista, eli aseen käsittelystä ja siitä, että tietää varmasti mitä on ampumassa, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi päättää.

Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on oikeusministeriön yhteyteen sijoitettu itsenäinen ja riippumaton valtion tukintaviranomainen, jonka tehtävät ja toimivalta on määritetty turvallisuustutkintalaissa. OTKESilla on toimivalta tutkia käytännössä mikä tahansa vakava onnettomuus tai sellaisen vaaratilanne. OTKESin tutkinnan tarkoituksena on vai turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen, ei oikeudellisen vastuun kohdentaminen. OTKESin tutkintaa tekevillä on laissa säädetty todistamiskielto oikeudessa.

Turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liittyvien tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon onnettomuuteen johtaneessa toiminnassa sekä onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa ja käytössä. Lisäksi selvitetään, onko johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tutkinnassa selvitetään tarvittaessa myös mahdolliset puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Turvallisuustutkinnan aloittamisesta päätettäessä otetaan huomioon muun muassa tapahtuman vakavuus ja uusiutumisen todennäköisyys. Seurauksiltaan vähäinenkin tapahtuma tai vaaratilanne voidaan tutkia, jos tutkinnan arvioidaan tuottavan merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tutkinnan lopputulos on tutkintaselostus, missä annetaan turvallisuussuosituksia toimivaltaisille viranomaisille ja muille toimijoille. Onnettomuustutkintakeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on seurata antamiensa suositusten toteutumista.

Aseturvallisuuden 4 sääntöä

1. Kaikki aseet ovat aina ladattuja

Älä koskaan oleta aseen olevan lataamaton. Tarkasta aseen tila jokaisen käsittelykerran aluksi ja noudata sen jälkeenkin muita sääntöjä.

2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua

Aseella saa osoittaa vain kohteeseen, jonka ampumiseen on olemassa henkinen valmius, vaikka sitä ei olisikaan tarkoitus ampua. Tilannetta ei muuta edes se, että ase olisi lataamaton (katso sääntö 1).

3. Pidä sormi pois liipaisimelta

Aseet eivät laukea itsekseen, vaan joku laukaisee ne. Pidä sormi suorana liipaisinkaaren ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes näet kohteen tähtäimessä.

4. Ole varma kohteesta

Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut. Varjoa, ääntä tai siluettia ei tule ampua, jos kohdetta ei voi nähdä kunnolla. Varmista myös tausta, jotta kohteen kokonaan läpäisevä luoti tai kohteeseen osumattomat haulit eivät aiheuta vaaraa.