Vastaa kyselyyn:

Miten hirvieläinkantoja pitäisi hoitaa?

Suomen riistakeskus on hankkinut tietoa kuluttajien ja maanomistajien näkemyksistä, nyt on metsästäjien vuoro.

Kuva Hannu Huttu
Julkaistu15.7.2021

Kestävän hirvieläinten kannanhoidon mahdollistavat lukemattomat vapaaehtoiset metsästäjät, jotta tämä arvokas työ jatkuu tulevaisuudessa, paikallisen toiminnan mielekkyys ja toimintaedellytykset on taattava.

Vaikka hirvieläinten kannanhoitoa säädellään Suomessa monilla eri tasoilla, viime kädessä metsästysseurat ja -seurueet toteuttavat verotussuunnitelmat. Seurojen toiminnalla on siis korvaamaton yhteiskunnallinen merkitys. Metsästysseurat ja -seurueet kohtaavat kuitenkin moninaisia haasteita ja muutoksia toimintaympäristössään.

Suomen riistakeskuksen ja Turun yliopiston kyselytutkimuksessa halutaankin kuulla kannanhoitoa paikallisella tasolla toteuttavien metsästäjien mielipiteitä. Kuinka päätökset tehdään? Kuinka työ jakautuu toimijoiden kesken? Millaisia seurat ovat? Onko toiminta onnistunutta ja mitä voitaisiin tehdä paremmin?

Tutkimustuloksia käytetään hirvieläinten kannanhoidon kehittämiseen. Koska metsästäjät ovat avainasemassa, järjestelmän on oltava metsästäjille toimiva ja kitkaton. Hirvieläinmetsästyksen on annettava paljon metsästysmahdollisuuksia kasvavalle metsästäjäjoukolle, samalla kun hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen on pysyttävä kohtuullisella tasolla.

Vastanneiden kesken Suomen riistakeskus arpoo viisi (5 kpl) lähettävää ja etäohjattavaa Uovision Glory 20MP 4G -riistakameraa (arvo 395 €).

Metsästäjä, kerro näkemyksesi osoitteessa:

link.webropol.com/s/hirvielain

ja osallistut arvontaan.