Metsästäjät entistä lainkuuliaisempia

Metsähallituksen erävalvontaraportin mukaan metsästäjien asiat olivat hyvässä kunnossa. Tarkastetuista metsästäjistä 96,7 prosenttia selvisi puhtain paperein.

Kuva Hannu Huttu
Julkaistu11.3.2021

Erätarkastajat tarkastivat vuonna 2020 yhteensä 2 216 metsästäjää, ja valtaosalla heistä eli 96,7 prosentilla olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa.

Rikkeitä todettiin yhteensä 74 kappaletta. Sanktioita jouduttiin jakamaan muun muassa aseen kuljetuksiin liittyvistä rikkomuksista, lyijyhaulien käytöstä vesilinnustuksessa, metsästyksenjohtajan laiminlyönneistä sekä kanalintujen tielle ampumisista. Metsästyslupia puuttui 19 tarkastetulta metsästäjältä.

Suurpetojen lailliseen pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 414 kappaletta. Erätarkastajien kautta tutkintaan eteni neljä suurpetoihin liittyvää törkeää metsästysrikosta. Kolme tapahtui laillisen karhunpyynnin yhteydessä, ja yksi tapaus liittyi ahman laittomaan tappamiseen.

Kooste vuoden 2020 erävalvonnasta luettavissa täältä.