Metsästäjäliitto ja FACE: Lyijykieltoa yritetään runnoa läpi kyseenalaisin keinoin

Suomen Metsästäjäliitto on huolissaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston (DG ENV) toiminnasta liittyen lyijyhaulien rajoittamisprosessiin kosteikoilla ja sen lähialueilla.

Julkaistu11.5.2020

Suomen metsästäjäliiton tietojen mukaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto lobbaa Lintu- ja luontodirektiivien asiantuntijaryhmän eli NADEGin jäseniä.  Ympäristön pääosasto on pyytänyt ”lisäämään oman maansa REACH (asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista) -komitean jäsenten tietoisuutta lyijyhaulikieltoasiassa ja varmistamaan positiivisen äänestystuloksen komission tiukentamaan rajoitusesitykseen”. Komission Ympäristön pääosasto on kutsunut NADEGin jäsenet edistämään myös viime vuonna alkanutta laajempaa rajoitusprosessia, joka kieltäisi mahdollisesti kaikki lyijyammukset maa-alueilla

”Euroopan unioni (EU) perustuu vahvoihin demokratian, avoimuuden ja oikeusvaltion periaatteisiin” toteaa puolestaan FACEn puheenjohtaja Torbjörn Larsson FACEn kannanotossa.