TUKES TIEDOTTAA

Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla

Lyijyhauleja ei saa käyttää kosteikkoalueilla tai niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 alkaen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella.

Julkaistu26.8.2022

Kosteikkoalueiksi määritellään kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja. 100 metrin levyinen suojavyöhyke alkaa kosteikkoalueen ulkorajasta.

Metsästyksen lisäksi lyijyhaulirajoitus koskee esimerkiksi kiellon vaikutusalueella olevia ampumaratoja, eli niissäkin lyijyhaulien käyttö on kiellettyä 15.2.2023 alkaen.

Kiellon tarkoituksena on vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, joita kosteikkoalueilla ammuttavat lyijyhaulit aiheuttavat. Lyijy on ihmisille ja ympäristölle myrkyllinen raskasmetalli.

Suomessa lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä on ollut kiellettyä vuodesta 1996. Kielto yhdenmukaistaa riskinhallintaa EU:ssa, sillä lyijyhaulien käyttöä ei ole rajoitettu kaikissa jäsenvaltioissa.

Lyijykiellon laajentamista valmistellaan

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on Euroopan komission pyynnöstä valmistellut ehdotuksen hauleissa, luodeissa ja kalastustarvikkeissa käytettävän lyijyn markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamiseksi. Patruunoiden muut komponentit, kuten nallit ja hylsyt, sotilas- ja viranomaiskäyttö tai ammunta sisätiloissa eivät kuulu rajoitusehdotuksen piiriin.

Patruunoiden valmistajat ja vähittäiskauppiaat, järjestöt ja viranomaiset ovat voineet toimittaa ECHA:lle lisätietoja ammusten ja kalastustarvikkeiden riskeistä. ECHA on kerännyt tietoja muun muassa tuotantomääriin, lyijyaltistuksiin ja korvaavin materiaaleihin liittyen.

Lisätietoja harkittavana olevasta rajoitusehdotuksesta löydät ECHA:n verkkosivuilta.

Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat mukana.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen, (029) 5052 074, pauli.karkkainen@tukes.fi