Luonnonturkis kannattaa hyödyntää

Pienpetojen turkikset alkavat olla parhaimmillaan ja erityisesti riistapienpetojen pyynti alkaa lumien tultua olla kiivaimmillaan. Hyvälaatuinen luonnonturkis on pitkäikäinen ja monipuolinen raaka-aine.

Kuva Maria Mänty
Julkaistu1.12.2022

Pienpetojen pyynti on monien metsästäjien keskuudessa suosittua puuhaa. Mikäs sen jännittävämpää kuin kettuajo ensilumilla tai näädänrautojen kiertäminen pitkän esisyötityksen jälkeen. Hyvälaatuiset luonnonturkikset pyydetyistä pedoista kannattaa jatkojalostaa. Esimerkiksi näätäkintaat ja kettukarvalakki palvelevat kylmissä talvikeleissä vuosikausia.

Pienpetosaaliin turkiksen hyödyntäminen ei aina ole käytännössä mielekästä. Näin on esimerkiksi haitallisen vieraspedon supikoiran osalta. Aktiivisten pyytäjien, ja tiheiden supikoira-alueiden saalismäärät saattavat olla syys- ja kevätkauden aikana jopa useampi sata supikoiraa. Tällöin tulee huolehtia saaliin asianmukaisesta hävityksestä esimerkiksi hautaamalla. Hautaaminen ehkäisee trikiinin ja kapin leviämistä.

Pienpetoja raudoilla pyytäjien tulee huomioida metsästysrautojen asetusmuutos, joka tuli voimaan 1.12.2022. Asetusmuutoksen myötä metsästysrautojen rautalaatikon suuaukon koko saa olla maksimissaan 80 mm. Kaikki rautakotelot tulee päivittää uuden asetuksen mukaiseksi, jotta ne ovat lainmukaisia. Tarkemmat tiedot uudesta asetuksesta.