Luonnonsuojelulakia ja -asetusta uudistetaan

Julkaistu20.2.2020

Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelulainsäädännön uudistamisen. Uudistuksen on määrä päivittää yli 20 vuotta vanha nykyinen luonnonsuojelulaki ensi vuoden aikana.

Päivittämisen avulla pyritään paremmin turvaamaan lajien ja elinympäristöjen säilyminen. Uudistamisen lisäksi valmistellaan uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyyn ja ennaltaehkäisyyn, ympäristöministeriöstä kerrotaan.

Kansalaisilta pyydetään näkemyksiä asiaan verkkokyselyllä, joka on auki 21. helmikuuta asti. Kyselyyn on mahdollista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi tai koltansaameksi.

Lisää tietoa aiheesta ympäristöministeriön sivuilla.