Kysely metsästäjille: Miten lyijyammusten kielto vaikuttaa?

Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö FACE selvittää lyijyhaulien ja -luotien kiellon vaikutuksia eurooppalaisiin metsästäjiin.

Kuva Tero Kuitunen
Julkaistu7.1.2021

Euroopan kemikaalivirasto valmistelee ehdotusta lyijyn rajoittamiseksi metsästyksessä ja urheiluammunnassa. Ehdotus koskee sekä hauleja että luoteja ja se julkaistaan vuoden 2021 tammikuun puolivälissä. EU:n asetus tulee mahdollisesti voimaan vuoteen 2023 mennessä.

FACE:n tutkimuksella selvitetään lyijyammusten mahdollisen käyttökiellon sosioekonomisia vaikutuksia Euroopassa. Jos harrastat metsästystä tai urheiluammuntaa, osallistu. Kyselyä varten ei kerätä henkilötietoja, joten voit vastata täysin anonyymisti.

Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö FACE