Kantele-järven pyyntiryhmä kaivamassa supikoiria luolasta.

Koordinoidulla luolapyynnillä kohti tavoitteellista supikoirakannan hallintaa

Luolapyynti on talvikaudella ainoa tehokas tapa saada poistettua maan, sekä rakennelmien alla piileskeleviä supikoiria.

TekstiJyri MononenKuva Jyri Mononen
Julkaistu3.2.2022

Kun lintuvesiä ympäröivien alueiden luolastot tyhjennetään säännöllisesti, saadaan jo ennen pesimäkauden lähestymistä harvennettua juuri niitä supikoiria, jotka ovat asettumassa lisääntymään linnustokohteiden lähelle.

Kantele-järven Helmi-pyytäjiä matkalla supikoirien luolille.

Helmi-vieraspetohankkeessa on useimmilla Uudenmaan hoitokohteilla tavoitteena tarkastaa ja tyhjentää luolakoiria hyödyntäen kaikki tunnetut luolastot sekä supikoirien käyttämät ladonaluset reilun kuukauden välein. Näin saadaan poistetuiksi viiveittä paikoille uusina asettuvat eläimet. Tätä useammin ei kuitenkaan näitä kohteita kannata häiritä, jotta niiden vetovoima säilyy ja uudet supit löydetään taas todennäköisimmin juuri niistä.

Helmi-hoitokohteilla on tärkeää saada sovittua aluetason luolapyynnin yhteistyö; Eri pyyntiryhmien tulee kommunikoida keskenään ja varmistaa, ettei luolapyynnin tuloksellisuus turhaan kärsi päällekkäisestä toiminnasta. Pyritään siis siihen, että alueen kaikki luolat tarkastetaan säännöllisesti, mutta ei myöskään liian usein. Tämä on luonteva koordinointivastuu hankkeessa nimetyille paikallisille ryhmänjohtajille.

Pääkaupunkiseudun Helmi-kohteella petoporukka kaivamassa supikoirien luolastolla. Parsonrussellinterrieri Kunto seuraa tarkkaan tilannetta.

Luolasto korjataan huolellisesti seuraavalle tulijalle

Yhtä tärkeää kuin yhteistyön koordinointi on itse tekemisen viimeistelyvaihe. Jotta maaluolastot sekä ladonaluset houkuttelevat alueen supikoiria myös tuleville käyntikerroille, tulee pyynnin yhteydessä auki kaivetut luolat sekä latojen rakenteet korjata huolellisesti heti pyynnin jälkeen. Kaivuureiät ja latojen avatut luukut paikataan riittävän lujin sekä ilmatiivein kansirakentein.

Sekä aukikaivetut luolat että latojen aluset tulee korjata heti pyynnin jälkeen tukevasti ja ilmatiiviisti. Reikien katot paikataan käyttäen tukevia (vähintään ranteenpaksuisia) rankoja sekä niiden päälle havuja, kiviä sekä tiivistä maa-ainesta niin runsaasti, ettei täytemaa painu kastuessaankaan kuopalle. Luolan lisäksi myös maasto entisöidään Kuva: Tuomas Nuutinen

Rakenteet eivät saisi pettää ja niiden tulisi olla ilmatiiviitä myös tulevien vuodenaikavaihtelujen yli. Laiminlyönnit kaivuujälkien paikkauksissa kostautuvat ja niiden vuoksi hukattaisiin aikaa tyhjien paikkojen turhiin tarkastamisiin sekä uudelleenkorjailuihin. Tehopyyntialueilla tällaiseen ei ole lyhyinä talvipäivinä varaa, koska jokaisen kohteen pyyntiryhmän tekemillä kierroksilla tulisi olla mahdollisuus poistaa maksimaalinen määrä supikoirayksilöitä.

Kevääksi pyrkimys kohti supikoiratyhjiötä

Osaavien tekijöiden, hyvien koirien sekä myötämielisten maanomistajien ansiosta suunnitelmallinen luolapyynti voi tuottaa niin hyvää tulosta jo kylmän vuodenajan aikana, että alueellista supikoirakantaa saadaan kevääksi tuntuvasti harvennettua. Kun tästä lähtötilanteesta kevään aikana tehostetaan myös muita tärkeimpiä aktiivipyynnin menetelmiä koko aluetasolla, kuten haaska- ja pintapyyntiä, voidaan jo puhua tavoitteellisesta tehopyynnistä.

Supikoirapari kaivettu ulos luolasta Uudenmaan Helmi-pyyntikohteelta.

Työ ei tapahdu hetkessä, mutta on olemassa rohkaisevia käytännön havaintoja siitä, että monivuotisella ja monipuolisella tehopyynnillä alueellinen supikoirakanta todella on painettavissa alhaiseksi sekä myös pidettävissä alhaisena.

Hyvä toiminta turvaa lajin tulevaisuuden

Jotta supikoirakannan hallinnalle kiistatta välttämätön luolapyynti säilyy keinovalikoimassamme tulevaisuudessakin, tulee huolehtia myös toiminnan sosiaalisesta kestävyydestä. Huolehditaan hyvästä kommunikoinnista maanomistajien sekä metsästysseurojen suuntiin ja varmistetaan, ettei luolilla käynnit tapahdu maanomistajille yllätyksinä. Siistitään työn jäljet hyvin ja ollaan erityisen tarkkoina aina kun kosketaan mihinkään ihmisten rakennelmiin.

Lisäksi käytetään julkaisuissa asiallisia ja saalista kunnioittavia kuvamateriaaleja, kuten riistaeläintenkin kohdalla. Toimitaan käytännön pyynneissä hyvien tapojen mukaisesti, aiheuttamatta turhaa kärsimystä sekä noudattaen yleisesti sovittuja luolakoirilla metsästämisen eettisiä ohjeita (PDF).

Pyytäjät luontokadon pysäyttäjinä

Helmi-vieraspetohanke tähtää minkin ja supikoiran tehopyyntiin Suomen arvokkaimpien lintuvesien ympärillä. Etenkin eteläisessä Suomessa supikoirakannat ovat valitettavan runsaat ja pyydettävää on Helmi-hoitokohteilla lähes hallitsemattoman paljon. Siitäkin huolimatta, että näillä alueilla on usein jo ennestään ollut vahvaa ja osaavaa pienpetopyyntiä. Tyhjennettävät alueet kun tahtovat täyttyä nopeasti uusista tulokkaista.

Jotta runsaidenkin supikoirakantojen alueilla päästään tilanteeseen, jossa linnustonsuojelualueiden pesimärauha olennaisesti parantuisi, tulee pyyntitoimintaa toteuttaa lähes ympärivuotisesti, sekä kaikkia soveltuvia sekä eettisesti hyväksyttäviä menetelmiä koko pyyntialuetasolla kattavasti yhdistellen.

Helmi-pyyntiryhmä poisti Lempi- ja Pirkko-mäyräkoirien avulla kaksi supikoiraparia luolilta Kantelejärven arvokkaan lintuveden laidoilta.

Kiitämme Helmi-vieraspetohankkeeseen osallistuvia ahkeria pyyntiryhmäläisiä ja talkoilijoita. Monella Helmi-hankkeen hoitokohteella on saatu hieno alku jo ensimmäisen talven aikana juuri luolapyynnin ammattilaisten ansiosta. Ammattitaitoisesti toteutettu luolametsästys, sekä osaavat luolakoirat ovat tärkeässä roolissa lintuvesiemme luontokadon torjunnassa.

Kirjoittaja Jyri Mononen toimii Helmi-vieraspetohankkeen suunnittelijana Uudellamaalla.