Kiinnostus metsästysmatkailun järjestämiseen kasvussa

Julkaistu21.4.2023

Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen -hankkeessa käydään läpi metsästysseurojen, maanomistajien ja palveluntuottajien kanssa työkaluja, joiden avulla metsästysmatkailua voidaan helpottaa.  Parhaillaan selvitetään myös riistaisännöintimallin toimivuutta metsästysseurojen arjen helpottamisessa.

Hankkeen keskiössä ovat metsästysseurojen saamat hyödyt sekä epävarmuustekijät. Lukuisat tilaisuudet ovat keränneet runsaasti seurojen edustajia keskustelemaan aiheesta ja peilaamaan metsästysalueidensa soveltuvuutta metsästysmatkailuun. Keskusteluja ovat sävyttäneet mielenkiinto aihetta kohtaan sekä pohdinta oikeasta mitoituksesta suhteessa perinteiseen metsästykseen. 

Epävarmuutta on herättänyt maanomistajien reaktio kaupalliseen toimintaan, vaikka tulot käytettäisiin seuratoiminnan varmistamiseen. Ratkaisumallina nähdään metsästysmatkailutulojen jakautuminen metsästysseuroille, maanomistajille sekä palveluntuottajille. Välillisesti hyötyy myös matkailuaktiivisuuden lisääntymistä tavoitteleva harvan asuttu maaseutu.

Riistan taloudellinen hyödyntäminen vaatii läpinäkyvyyttä 

Mitä enemmän metsästysmatkailun edellytyksistä tiedetään, lisääntyy myös käsitys sen soveltuvuudesta omalle alueelle. On hankalaa ottaa kantaa asiaan, jota ei ymmärretä samalla tavalla. Avoimen keskustelun avulla löydetään toimivat toteutustavat, laajuus sekä mahdollisten hyötyjen oikea jakautuminen. Jokainen metsästysalue on erilainen ja paikalliset olosuhteet sekä mielipideilmapiiri tulee ottaa huomioon. 

Yhteinen tahtotila on kaiken perusta. Jos sitä ei löydy, ovat onnistumismahdollisuudet olemattomat eikä metsästysmatkailun toteuttamista alueella voi suositella.

Metsästysmatkailun toteuttamismahdollisuuksien arviointiin sekä tulonjakoon liittyviin työkaluihin pääset tutustumaan: www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/metsastysmatkailun-arvopotentiaalin-tulouttaminen

Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen -hanke

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoiminta­­­yksikkö edistää yhdessä Suomen riista­keskuksen kanssa metsästysmatkailun toteuttamis­mahdollisuuksia erityisesti harvaan asutun Suomen alueilla. 

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2022-30.9.2023 ja sitä rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön Harvaan asuttujen alueiden -rahoitusohjelmasta Lapin ELY-keskuksen koordinoimana.