Kevään Riistan vuoksi luettavissa

Riistan vuoksi -verkkojulkaisun uudessa numerossa keskitytään vesilintujen,  hirvieläimien ja suden kannanhoitoon. Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä pohtii riistakonsernin tulevaisuutta nuorisotyön kautta.

Julkaistu28.4.2020

Pääkirjoituksessa riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi kertoo hallinnon rajat ylittävästä yhteistyöstä elinympäristöjen hoidossa, jota vaaditaan esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa.

– Riistahallinnon, ympäristöhallinnon ja eri luontoharrastajaryhmien yhteistyötä suomalaisen luonnon hyväksi on kaivattu kauan, Nurmi toteaa.

Hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja ja pyydetään vieraspetoja riistalintujen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi Riistan vuoksissa esitellään hirvieläinhankkeet, joissa kehitetään kannanhoitoa ja riistan hyödyntämistä taloudellisena resurssina sekä suden ja ihmisen rinnakkaiseloa parantava SusiLIFE-hanke.

Riistan vuoksi on Suomen riistakeskuksen kaikille avoin sidosryhmäjulkaisu, joka kertoo riistaeläinkantojen hoitosuunnitelmien taustoista ja etenemisestä sekä käsittelee riistapolitiikan ajankohtaisia aiheita.

Lue lisää www.riistanvuoksi.fi