Nuorten toimitus

Kesätöissä Suomen riistakeskuksella

Kesä Oulun toimistolla kuluu hirvilupahakemusten parissa. Työ syventää osaamista riista-alasta.

Teksti Hanna Kukkola Kuva Inga Littow

Julkaistu28.6.2024

Huhtikuun loppupuolella sähköpostiini kilahti yliopisto-opettajani välittämä viesti Suomen riistakeskuksen avoimesta kesätyöpaikasta. Heti ilmoituksen luettuani päätin hakea paikkaa, koska riista-ala kiinnostaa minua.

Olen pienestä pitäen kulkenut vanhempieni mukana luonnossa ja ollut aina kiinnostunut siellä tapahtuvista prosesseista ja vuorovaikutussuhteista. Kiinnostus riista-alaa kohtaan syttyi metsästysharrastuksen kautta. Suoritin metsästäjätutkinnon ollessani yksitoistavuotias.

Riista-ala kiinnostaa, koska se tarjoaa mahdollisuuden työskennellä luonnon parissa. Lisäksi alalla pääsee vaikuttamaan kestävän riistatalouden ja metsästyksen edistämiseen ja kehittämiseen. Alalla on myös tärkeä kulttuurillinen merkitys. Metsästys ja riistanhoito ovat osa suomalaista kansanperinnettä ja osaltani haluan olla siirtämässä perinnettä myös nuoremmille sukupolville.

Opinnot ponnahduslautana

Opintoni ovat vahvistaneet kiinnostustani alaa kohtaan. Valmistuin keväällä 2023 luonnontieteiden kandidaatiksi biologian alalta Oulun yliopistosta. Tällä hetkellä suoritan maisterivaiheen opintoja, joissa pääaineeni on ekologia, ja mukaan on mahtunut myös kurssi riistaeläinekologiasta. Kandidaatintutkielmani tein riistaeläinekologian aihepiirejä hipoen. Työni oli kirjallisuuskatsaus luonnonvaraisten eläinten stressireaktioista ja metsästysstressin vaikutuksista hirvieläimiin.

Hakemukseni riistakeskukselle oli hyvin vapaamuotoinen. Lähetin työhakemukseni sähköpostilla Oulun alueen riistapäällikölle ja liitin viestiin mukaan ansioluettelon ja hakemuskirjeen, jossa esittelin itseni ja kerroin osaamisestani, opinnoistani ja harrastuksistani. Muutama päivä hakemuksen jättämisen jälkeen minuun oltiin yhteydessä riistakeskukselta ja sovin työhaastattelun. Viikko haastattelun jälkeen sain aloittaa työt. Kokonaisuudessaan rekrytointiprosessi oli nopea ja sujuva.

Työskentelen kesän 2024 Oulun aluetoimistolla. Työtehtäviini kuuluvat avustavat tehtävät pyyntilupahallinnossa ja pääosin aikani kuluu Oulun alueen hirvilupahakemusten parissa. On ollut mielenkiintoista nähdä hirvilupien myöntämisprosessi lupapäättäjien näkökulmasta. Tilaisuuden tullen minulla on myös mahdollisuus lähteä riistapäällikön tai -suunnittelijan mukaan, tekemään esimerkiksi petoaitakatselmuksia asiakkaiden luokse.

Tätä kirjoittaessani olen ollut kuukaudenpäivät töissä riistakeskuksella. Töiden aloitus sujui hyvin ja työarki on alkanut rullaamaan omalla painollaan. Osittaisen etätyömahdollisuuden vuoksi työnteko on joustavaa ja apua on aina tarjolla vanhemmilta konkareilta. Olen lyhyessä ajassa oppinut paljon uutta ja päässyt tutustumaan riistakeskuksen toimintaan pintaa syvemmältä.