Irrallaan olevan koiran käyttäminen kanalintujen pesien etsintään
sekä valkoposkihanhien karkottamiseen

Suomen riistakeskus katsoo, että muutoin todennäköisesti tuhoutuvien pesien etsintä koiraa käyttäen, suojausta varten, on metsästyslain 51 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaista palvelutoimintaa, joten esimerkiksi kanakoiran avulla voidaan pesien etsintää tehdä.

Julkaistu8.5.2020

Katsomme tämän koskevan uudistusaloja silloin, kun ne ovat selvästi avoimia. Pesiä voidaan suojata maanmuokkaukselta ja kulotukselta, myös pienpedoilta. Tämä ei käsityksemme mukaan kuitenkaan voi tarkoittaa enää tilannetta, jossa kasvillisuus alkaa jo sulkea maan pintakerrosta.

Korostamme lisäksi, että toiminnassa voi tulkintamme mukaan käyttää koulutettua ja riittävän tottelevaisuuden omaavaa koiraa. Tämä toiminta ei ole luvanvaraista, vaan perustuu edellä esitetyn lainkohdan tulkintaan. Koiran ohjaaja on myös itse vastuussa koiransa tekemisistä.

 

Irrallaan olevan koiran käyttäminen valkoposkihanhien karkottamiseen

Siinä tapauksessa, että toimijalla on olemassa ELY-keskuksen myöntämä poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen tai ELY-keskuksen antama lupatarpeen arvio siitä, ettei poikkeuslupaa ko. kohteella karkottamiseen tarvita, katsoo Suomen riistakeskus, että kyseessä on metsästyslain 51 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen palvelutoiminta, jolloin koiran irtipitoa koskevista määräyksistä voidaan poiketa.

Tässäkin tapauksessa korostamme, että toiminnassa voi tulkintamme mukaan käyttää koulutettua ja riittävän tottelevaisuuden omaavaa koiraa. Tämä toiminta ei ole luvanvaraista, vaan perustuu edellä esitetyn lainkohdan tulkintaan. Koiran ohjaaja on myös itse vastuussa koiransa tekemisistä.

Omatoimisesti, ilman ELY-keskuksen lupaa tai arviota lupatarpeesta, ei toimintaan saa ryhtyä.