Saarenpää hirviseurueen itsenäisyyspäivän vieraspeurajahti Kemiönsaarella 2019. Mukana oli myös riistakeskuksen Hyvinvointia riistasta -hankkeen edustajia.

Hyvinvointia riistasta -hanke etenee

TekstiPetteri Pietarinen, Suomen riistakeskus
Julkaistu3.2.2020

Hanke on edennyt joutuisasti sen jälkeen, kun valtaosa hankkeeseen osallistuvista metsästysseuroista ja -seurueista on tavattu ja hankkeeseen liittyvät workshopit ovat aloittaneet toimintansa.

Workshopeissa käydään kevään ja kesän aikana läpi eri teemoja mm. riistan käsittelyyn ja hygieniaan liittyviä asioita, lihan hyödyntämiseen liittyvien kanavien suunnittelua ja metsästysseuran verotukseen ja talouteen liittyviä asioita. Näin muutamia teemoja mainitakseni.

Tähän mennessä ehkä merkittävin tuotos on ollut Riistan lihan myynninopas, joka antaa hyvin konkreettisesti tietoa siitä mitä metsästäjän tai metsästysporukan on syytä miettiä suunnitellessaan riistalihan suuntaamista kuluttajille tai esimerkiksi paikalliseen ravintolaan. Se antaa erinomaista tietoa hygieenisestä riistan käsittelystä, lahtivajan vaatimuksista ja lihan myynnin ja käsittelyn valvonnasta. Opas antaa vinkkejä myös ostajan näkökulmasta. Opas on tehty laajassa yhteistyössä riistaketjun eri sidosryhmien kanssa.

Metsästysseuroja ja -seurueita on tavattu ahkerasti syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana

Metsästysseurojen kanssakäyminen workshoppien ja muiden keskustelukanavien kautta on ollut erittäin hyödyllistä ja niissä on päästy jakamaan erilaisia kokemuksia ja haasteita, mikä osaltaan nopeuttaa seuran kehittymistä, kun kaikkia asioita ei tarvitse alusta alkaen miettiä yksin. Seuroilla ja seurueilla on käytössään myös oma Facebookin keskusteluryhmä ja kaikille yleinen keskusteluryhmä; hyvinvointia riistasta – välmående av vilt.

Jo tässä vaiheessa todeta, että vuorovaikutus ja yhteistyö metsästysseuran ja maanomistajien kanssa koetaan erittäin merkitykselliseksi. Isosta peurakannasta pääsevät hyötymään sekä maanomistajat että metsästäjät yhdessä. Metsästys osaltaan vähentää liikenne-, viljelys- ja metsävahinkoja, mutta pääsevätpä maanomistajat, metsästäjät ja paikallinen yhteisö hyötymään myös riistalihasta ja mahdollisesti myös pienimuotoisesta riistamatkailusta. Tarjoamalla metsästystä vierasmetsästäjille ja tekemällä pienimuotoista riistalihan myyntiä voi metsästysseura tukea talouttaan, sillä seuran fasiliteettien (esimerkiksi lahtivaja) ja itse toiminnan ylläpitäminen kustantaa yllättävän paljon. Hyvä ja avoin vuorovaikutus metsästäjien ja maanomistajien välillä on tärkeää, jotta molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä metsästyksestä olipa toiminnan laajuus sitten pientä tai hieman laajempaakin.

Monella seuralla on erittäin toimivat tilat riistan käsittelylle, mutta moni seura painii lahtivajan nykyvaateiden kanssa. Tähän hanke on tuonut selkeää tietoa ja kokemusten vaihtoa eri seurojen kesken. Yhteisesti pohdituttavia asioita ovat myös teurasjätteiden käsittely, luiden, nahkojen ja sarvien parempi hyödyntäminen.

Vierasmetsästystä tarjoamalla on mahdollisuus saada uusia jäseniä seuraan ja toimivathan vieraat myös hyvänä resurssina suurten kaatomäärien maailmassa.  Hyvä ja toimiva vierasjahti koirilla on tuonut hyviä tuloksia kaadoissa. Heikkolumisena talvena tämä on ollut monelle pelastus, kun kyttäysjahtia ei ole voitu kunnolla järjestää.

Metsästysseura tai -seurue on tärkeä osa toimivaa paikallisyhteisöä ja tekevätpä monet seurat tärkeää vastuullisuustyötä lahjoittamalla esimerkiksi kouluun riistalihaa tai järjestämällä ihmisten luontosuhteeseen liittyviä tapahtumia. Nämä teot osaltaan parantavat metsästyksen imagoa ja hyväksyttävyyttä.

Hyvinvointia riistasta -hanke kehittää vierasmetsästyksen sekä peuranlihan käsittelyn ja myynnin käytänteitä yhdessä metsästysseurojen ja -seurueiden kanssa.

Hankkeen alkuvaiheista voit lukea Metsästäjä-lehden numerosta 6/2019 ja Riistan vuoksi -verkkojulkaisusta.