Hirvivahinkokorvausten määrä laski

Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista maksettavien korvausten määrä väheni 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2019 vahingoista maksetaan tänä vuonna korvauksia noin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi metsänomistajille maksetaan aiemmilta vuosilta siirtyneitä viljelykustannuksia noin 65 000 euron verran.

Kuva: Pertti Harstela/ Vastavalo
Julkaistu27.2.2020

Hirvieläinvahinkoja esiintyi pääosin samoilla alueilla kuin edellisvuosina. Eniten hirvivahinkokorvauksia maksetaan Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Hirvivahinkoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja.

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvieläinvahingoista. Hirvieläinvahinkoilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Metsään.fi-palvelussa.