Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan edellisvuosia vähemmän

Vuonna 2021 arvioituja vahinkoja korvataan maanomistajille noin 0,7 miljoonalla eurolla. Määrä on ollut laskussa viime vuosina. Korvauksiin käytetyt varat kerätään pyyntilupamaksuista.

Kuva Asko Hämäläinen
Julkaistu11.2.2022

Suomen metsäkeskus uutisoi hirvivahinkokorvauksia maksettavan edellisvuosia vähemmän.
Korvaukset maksetaan metsänomistajille helmikuun aikana.

Maakunnittain selvästi suurin korvaussumma oli vuonna 2021 Pohjois-Pohjanmaalla ja seuraavaksi suurimmat Kainuussa ja Lapissa. Pienimmät korvaussummat olivat Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.

Vahinkojen arviointitapa muuttui vuonna 2017 ja sen seurauksena korvausmäärät nousivat voimakkaasti ollen suurimmillaan vuonna 2018 lähes 2 miljoonaa euroa. Sen jälkeen korvaussumma on laskenut selvästi ollen 2020 noin 1,3 miljoonaa ja viime vuonna noin 0,7 miljoonaa.

 

Suomessa on käytössä ainutlaatuinen järjestelmä, jossa pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja korvataan yksityisille maanomistajille. Korvaussumma ei kuitenkaan ole sama kuin hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen kokonaiskustannus. Korvausta voivat saada vain yksityiset maanomistajat, eikä alle 170 euron vahinkoja korvata. Kaikki maanomistajat eivät myöskään hae korvausta.

Suurin osa hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista syntyy talvella. Keväällä lumien sulettua onkin hyvä aika käydä tarkistamassa omien metsiensä tilanne ja tehdä tarvittaessa ilmoitus vahingosta Metsäkeskukselle.

Lue lisää korvausten hakemisesta Suomen metsäkeskuksen sivuilta.