Havaintomäärien lasku luo epävarmuutta vuoden 2024 ilveksen kanta-arvioon

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan koko maassa arvioidaan olevan vähintään 2260 ilvestä ennen metsästyskautta 2024/2025.

Kuva Mika Kimmo
Julkaistu30.5.2024

Kanta-arvio on tuotettu  samoilla periaatteilla kuin vuosi sitten, ja yksi tärkeimmistä aineistoista on ilveshavainnot. Koska tämän kanta-arvion pohjana on selvästi viime vuotta vähemmän havaintoja, ilvesten vähimmäismääräksi tulee viime vuotta alhaisempi luku. Riistakolmiolaskennat eivät kuitenkaan tue sitä, että kanta olisi pienentynyt viime vuoteen nähden.

Havaintomäärän voimakkaan laskun vuoksi Luke ilmoittaa tänä vuonna vain ilvesten vähimmäismäärän.

Erillisiä pentueita arvioidaan olleen vähintään 410 vuonna 2023. Havaintojaksolla (1.9.2023–29.2.2024) kirjattiin 39 % vähemmän pentuehavaintoja kuin edellisenä vuonna. 

Erityisesti vuodenvaihteen jälkeen pentuehavaintoja tallennettiin aikaisempia vuosia vähemmän.

Kanta-arvio pohjautuu petoyhdyshenkilöiden 1.9.2023–29.2.2024 Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään tallentamiin havaintoihin (noin 3900 kpl) ilvespentueista ja tutkimustietoon ilveksen biologiasta. 

Luonnonvarakeskuksen julkaisema tiedote