Haapajärvelle myönnetty poikkeuslupa täytäntöönpanokieltoon

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan:

Julkaistu16.12.2020

Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan neljän suden tappamiseen. Kyse on päätöksen perustelujen mukaan yhdestä susilaumasta, joka on aiheuttanut vahinkoa metsästyksen yhteydessä tappamalla tai vahingoittamalla tänä vuonna kuusi ja edellisenä vuonna kaksi koiraa. Riistakeskuksen päätöksestä ilmenee, että kaikkia hirvenkaatolupia ei ole voitu tänä vuonna käyttää ja että koirien avulla tapahtuva metsästys on alueella keskeytynyt susien vuoksi. Vaikka kysymyksessä oleva poikkeuslupa on myönnetty vahinkoperusteella, täytäntöönpanon keskeyttämistä harkittaessa on otettava huomioon myös se, että susi on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa erittäin uhanalainen laji ja että päätöksessä on annettu lupa kokonaisen susilauman tappamiseen. Lisäksi valitus kävisi päätöksen välittömän täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Edellä kerrotut seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus harkitsee oikeaksi keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon.

Asian käsittely tulee jatkumaan siten, että Suomen riistakeskus antaa hallinto-oikeudelle varsinaisen lausunnon itse valituksesta. Lopullisen ratkaisun aikataulu riippuu hallinto-oikeuden käsittelyajasta.