Ampumaratojen ympäristöluvitukseen vauhtia

Kuva Lotta Jaakkola
Julkaistu4.5.2020

Suomen Ampumaurheiluliitossa aloitti toukokuun alussa kuusi uutta ympäristöasiantuntijaa, jotka vastaavat muun muassa ampumaratojen ympäristölupahakemusten laatimisesta ja ympäristölupaprosessien läpiviemisestä ja jatkossa myös ampumaratojen ympäristönsuojelun ohjauksesta sekä neuvonnasta.

Kolmevuotinen ympäristölupahanke

Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto saivat vuoden alussa maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen kolmevuotiselle ampumaratojen ympäristölupahankkeelle.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa. Muita rahoittajia hankkeella on muun muassa Urlus-säätiö. Hankkeen vetovastuu on Ampumaurheiluliitolla.

Työtä tehdään alueittain ja porrastetusti

Lisävoimista huolimatta kolmivuotisen hankkeen aikana ei ehditä luvittaa kaikkia ilman toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa olevia ratoja Suomessa.

Tavoitteena on päästä luvittamisessa suunnitelmalliseen ja järjestelmälliseen etenemiseen, turvata rataverkoston kriittinen kattavuus valtakunnallisesti ja saada onnistuneita lupaprosesseja riittävä määrä, jolloin luvituksen toimintatapojen muutos saataisiin leviämään laajemmalle.

Hankkeen rahoituksella turvataan asiantuntijaryhmän tekemä varsinainen ympäristölupaprosessi. Ratojen toiminnanharjoittajat vastaavat edelleen lupaprosessissa mahdollisesti tarvittavista selvityksistä ja tutkimuksista.

Ympäristöasiantuntijat ovat

Samuel Bronstein (Turku), Anna Hovila (Helsinki),  Anu Seppänen (Kokkola),  Anri Junnola (Vantaa),  Outi Rekola (Forssa) ja Tuomas Pelkonen (Riistavesi).

Ympäristöasiantuntijoiden esimiehenä toimii Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Jaakkola, joka koordinoi työtä.

Uusien työntekijöiden lisäksi ampumaratatyössä jatkaa Suomen Metsästäjäliitossa työskennellyt Mari Oja Muuramesta.