Komea rakennus tervehtii ampumaradalle matkaavia.

Saaliinkäsittelytilojen päivittäminen – lahtivaja 2.0

Lihankäsittelytilan puutteita ja kehityskohteita havainnoidaan jahtikauden aikana, mutta usein ne unohtuvat kauden jälkeen. Toisinaan niitä otetaan myös työn alle.

Teksti ja kuvat Risto Paakkonen

Julkaistu10.1.2022

Haapajärven Ylipään metsästysseurassa mietittiin talvella 2017–2018 seuran ja rakennusten tilannetta. Seuralla ei ollut metsästysmajaa tai tiloja lihankäsittelyyn. Hirviporukka oli rakentanut riiputus- ja paloittelutilat 1980-luvun alussa sen ajan resurssien ja tarpeiden mukaan. Katto oli pään päällä ja vesi käytössä, mutta harvojen seinien myötä saaliinkäsittely oli ulkolämpötilan armoilla. Lämpimään aikaan saalis oli jaettava todella nopeasti, kylmemmällä puolestaan piti varoa jäätymistä. Hirvenlihan saaminen talteen arvoisellaan tavalla oli haastavaa.

Tuumasta toimeen

Mahdollisesta tilapäivityksestä uudempaan oli keskusteltu jo jäsenten kesken ja viimein aihe oli käsiteltävänä myös seuran yleisessä kokouksessa. Jäseniltä löytyi näkemyksiä niin uusien tilojen puolesta kuin vastaankin, mutta lopulta kokous päätyi tilojen rakentamisen kannalle.

Projektia valmistelemaan ja hoitamaan valittiin jäsenistä neljän hengen toimikunta, jonka vetäjänä toimii Olavi Salmela. Muut seuran jäsenet toimisivat hankkeen toteutuksessa kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

Puheenjohtaja Tapio Maijala (oik.) ja Olavi Salmela esittävät kiitokset kaikille metsästysseuran jäsenille panoksesta hankkeen läpi viemiseksi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Seuran jäsenet kävivät tutustumassa kymmeniin lihankäsittelytiloihin, joista katsottiin mallia, kuultiin kokemuksia ja poimittiin siten omaan käyttöön sopivimpia ratkaisuja.

Tiloille mietittiin myös mahdollista monikäyttöisyyttä. Lihankäsittelyn ja seuran kokoustamisen lisäksi riistanhoitoyhdistys voisi hyödyntää niitä kokouksiin, koulutuksiin ja SRVA-tapausten hoitoon. Lisäksi tarvetta voisi olla esimerkiksi karhujahdin yhteydessä ja mietittiinpä paikallisten tuottajien suorittamia hätäteurastuksiakin.

Arvioidun tilantarpeen, rakennuspiirustusten ja huolellisten laskelmien tuloksena 150 m²:n lahtivajan kustannusarvioksi saatiin noin satatuhatta euroa. Hankkeelle haettiin tukea paikalliselta Leader-yhdistykseltä, mistä hakemus tyrmättiin kahdesti, eikä hakija kokenut saaneensa perusteluita päätöksille.

Tämä ei lannistanut seuraa, vaihtoehtoja mietittäessä päädyttiin hakemaan laina, kun jäsenistöstä löytyi henkilökohtaiset takaajat. Lainaa maksettaisiin myymällä muutama hirvi vuosittain.

Toteutus

Ampumaradan läheisyydestä löytyi sopiva paikka, mistä ostettiin tontti. Seuran jäseniltä löytyi monipuolista osaamista ja kalustoa, joten lahtivajan rakentaminen eteni hyvää vauhtia. Syksyn 2019 aikana osa metsästäjistä ehdottelikin uusien tilojen hyödyntämistä jo saaliinkäsittelyssä. Olavi Salmela piti kuitenkin tiukan linjan: tiloja ei oteta keskeneräisenä käyttöön.

Matkalla tuli pientä vastoinkäymistä, kun osa työkaluista ja kylmälaite lähtivät vahingossa jonkun vieraan mukaan. Alueelle lisättiinkin kameravalvonta asiatonta liikkumista ja toimintaa ehkäisemään.

Viimein valmiina käyttöön

Viimein syksyllä 2020 tilat olivat valmiina ja niiden toimivuus voitiin testata hirvijahdin aikana. Kylmätila mahdollistaa ruhojen nopean jäähdyttämisen ja pidemmän riiputtamisen. Samalla se tuo joustoa, kun paloittelu voidaan sovittaa paremmin jahdin ja muun ohjelman lomaan.

– Lahtivaja on ilmoitettu elintarvikehuoneistoksi ja sen välineet, näytteenotto ja omavalvonta ovat vaadittavalla tasolla. Lihankäsittelijät ovat suorittaneet hygieniapassin ja lihankäsittelyyn on muutenkin kiinnitetty huomiota. Kylmiön lämpötiloja seurataan ja kirjataan ainakin kerran vuorokaudessa. Nahkat toimitaan myyntiin, niille on oma tila. Luut hyödynnetään koirille, vedet ja veret menevät umpisäiliöön ja eläinperäinen aines, jota ei saada hyödynnettyä, viedään pois ja haudataan, Salmela kertoo.

Salmelan mukaan tila on toiminut todella hyvin, vaikka hyvästä suunnittelusta huolimatta käytössä havaittiin vielä pari kehityskohtaa. Nylkytilaan lisättiin valaisimia varjostusten välttämiseksi nylkytilanteissa sekä muutettiin valokatkaisijan sijaintia, lisäksi pihalla riittää viimeisteltävää. Jatkossa hankitaan myös laitteisto lihojen pakkaamiseen, mikä vähentää kotona tehtävää työtä.

Projektin aikana kertyi noin 3 800 talkootyötuntia. Seuran puheenjohtaja Tapio Maijala toteaa rakennusprojektin olleen suuri ponnistus, mutta ilmeisen hyvä ja tarpeellinen ratkaisu. Talkoilla saa paljon aikaan, se voi parantaa myös seurahenkeä.

Saalis kulkee valoisan nylkytilan kautta tilavaan kylmiöön. Nylkypukki (ei kuvassa) mahdollistaa vasojen operoinnin samanaikaisesti.
Kylmiöstä voidaan ottaa aina haluttu ruho käsittelyyn. Lihojen leikkaaminen sujuu vaikka useammallakin työpöydällä. Saaliit saadaan viilenemään kylmiön kahdelle kiskolle, toistaiseksi vain yksi on ollut käytössä.
Ohjeistus ja kirjanpito löytyy kokoustilasta, joka on erotettu paljeovella lihanpaloittelutilasta.

Vinkkejä tiloja suunnitteleville

– Suunnitteluun on hyvä käyttää riittävästi aikaa, vuosi ei tahdo sellaiseen riittää. Kannattaa ehdottomasti tutustua jo olemassa oleviin ratkaisuihin ja poimia niistä ideoita toteutukseen, pyörää ei kannata keksiä uudelleen, Salmela ja Maijala toteavat.

Nykytilanteen lisäksi on hyvä miettiä mahdollisia tulevaisuuden tarpeita ja monikäyttöisyyttä. Rahoituspuoli tulee tietysti olla kunnossa ja miettiä tarkkaan mahdollisten yllätysten varalta.

Haluatko lisätietoja?

Uusi lahtivaja on herättänyt kiinnostusta ja sitä on käyty katsomassa. Mikäli haluat lisätietoa projektista tai tutustua kohteeseen, niin ota rohkeasti yhteyttä esimerkiksi seuran puheenjohtajaan. Ylipään metsästysseura ry toimii Haapajärvellä. Seuraan kuuluu noin 350 jäsentä ja metsästysaluetta on noin 15 000 ha.

Yhteystiedot: www.ylipaanmetsastysseura.fi