Kokeneet erämiehet tulilla latvalinnustuksen lomassa.

Metsästäjän erätaidot

Eräharrastus on teknistynyt voimakkaasti. Kehitys on väistämätön osa eräkulttuuria, mutta tietyt perinteiset erätaidot olisi hyvä hallita ja niitä tulisi harjoitella säännöllisesti. Emmehän halua esimerkiksi maastossa liikkumisen taidon katoavan GPS-laitteiden myötä.

Teksti ja kuvat Kai-Eerik Nyholm

Julkaistu13.7.2021

Moni on aloittanut metsästäjätaipaleensa seuraamalla kokeneempaa metsästäjää. Metsässä on kuunneltu aistit virittyneinä luonnon ääniä, pyritty olemaan mahdollisimman huomaamattomia ja hajuttomia, jotta mahdollisuudet riistan saamiseen olisivat hyvät. Nykyäänkin useat jahtimuodot vaativat metsään menemistä, mutta esimerkiksi suurriistajahdeissa on yhä yleisempää viettää jahtipäivä auton välittömässä läheisyydessä.

Metsässä liikkuminen vaatii eränkävijältä monenlaisia tietoja ja taitoja. Joidenkin metsästäjien mielestä Tapion tanhuat ovat jopa pelottavia, eikä varsinkaan pimeään maastoon uskalleta mennä. Lähtökohtaisesti jokaisen terveen metsästäjän tulisi kyetä liikkumaan metsissä itsenäisesti.

Maastossa majoittuva ja perinteisiä erätaitoja vaaliva majavanmetsästysporukka kokee keväisen luonnon parhautta.

Suunnistaminen ja maaston hahmottaminen

Kaikkien metsästäjien tulisi hallita suunnistamisen perusteet kartan ja kompassin avulla. Maastossa liikkumisen ei koskaan tulisi perustua ainoastaan teknisiin apuvälineisiin: jos ne menevät epäkuntoon, on edessä ongelmia. GPS-laitteita voidaan käyttää tarvittaessa lisäapuna paikannuksissa, mutta ensin metsään tulisi lähteä kartan ja kompassin kanssa. Kun tämä perustaito on hallinnassa, eränkävijä pärjää kaikkialla.

Metsästysalueiden karttoihin kannattaa tutustua eri mittakaavoissa ja tutussakin maastossa voi harjoituksen vuoksi pitää mukana paperikarttaa. Kartan ja kompassin kanssa harjoitellessa kannattaa kiinnittää huomiota kartan suuntaamiseen oikein ilmansuuntien osalta. Kun kartta on saatu käännettyä oikein päin (pohjois-eteläsuunta), voidaan aloittaa maisemanmuotojen sekä kartan merkintöjen vertailu.

Harjoituksia kannattaa tehdä säännöllisesti. Vähitellen maastossa liikkumistaidot kehittyvät ja karttaa vilkaisemalla pystyy luovimaan maiseman läpi samalla metsästäen. Harvoilla, paljon metsissä kulkeneilla henkilöillä on päässään sellainen GPS, ettei tarvitse karttaa ja kompassia.

Yleensä paljon metsässä liikkuville henkilöille sattuu ”pyörähdyksiä” tai jopa pieniä eksymisiä, mutta ne ovat omiaan kerryttämään maastossa liikkumiskokemusta. Jos ei mene metsään, ei voi siellä oppia koskaan liikkumaan.

Autolla voidaan siirtyä jahtimaiden laitaan, mutta sen jälkeen jalkaudutaan metsään. Ajoneuvon aktiivinen käyttäminen metsästystilanteissa ei ole eettistä eikä reilua metsästystä.

Tulien tekeminen

Tulenteko on ollut ihmiskunnan historiassa merkittävä hengissä selviämisen taito, mutta tänä päivänä se ei ole itsestäänselvyys. Kuten muitakin erätaitoja, sitä pitää säännöllisesti harjoitella.

Nuotion sytyttäminen vaatii sopivien puulajien tunnistamista ja työvälineiden sujuvaa käyttöä. Kiehisten vuoleminen puukolla sytykkeeksi on hyvä harjoitella aina tulien teon yhteydessä.

Metsästysporukoiden kokeneempien jäsenten kannattaakin antaa tulien tekeminen kokemattomammille ja ohjata heitä tarvittaessa kädestä pitäen työvälineiden, puukon ja sahan, käytössä.

Työvälineiden turvallinen käyttö ja tulentekotaidot kuuluvat metsästäjän perusosaamiseen.

Yllättävien tilanteiden varalle

Joskus tulentekotaito on tarpeellinen jopa turvallisuuden kannalta. Varsinkin kylmät olosuhteet syksyllä ja talvella saattavat aiheuttaa yllätyksiä ja tällöin on nopeasti saatava tulet aikaan.

Ensiaputaitojen hallitseminen erilaisissa maasto-olosuhteissa on yksi tärkeimmistä metsästäjän taidoista, joka voi parhaimmillaan pelastaa oman tai toisen hengen. Yön ajaksi metsään majoittuminen kaikkina vuodenaikoina on myös hyödyllinen ja palkitseva erätaito. Antoisia retkiä erätaitoja harjoitellen!

Hiipiminen pystykorvan haukulle on erätaito, jossa metsästyksen jännitys on parhaimmillaan.

Ylläpidä erätaitojasi!

  • suunnistus kartan ja kompassin avulla
  • maaston hahmottaminen
  • maastossa liikkuminen mahdollisimman hiljaa
  • hiipiminen lähelle riistaa
  • tulentekotaidot eri olosuhteissa
  • maastossa majoittuminen eri vuodenaikoina
  • ensiaputaidot
  • matkanarviointi
  • luonnontuntemuksen ylläpitäminen
  • kertaa jokamiehenoikeudet