Metsästäjän aseet

Linnusta kauriiseen – yleisluoti .222 Remingtoniin?

Mitäpä jos löytyisi luoti, joka lintua ammuttaessa laajenee vain vähän ja kaurista ammuttaessa taas enemmän? Näin voisi käyttää yhtä luotityyppiä linnusta kauriiseen ja samalla päästä kokonaan eroon kokovaipoista metsästyskäytössä.

TekstiEsa Höysniemikuvat Esa Höysniemi
Julkaistu18.3.2020

Valikoima 5,7 mm (.244) luodeissa on erinomaisen kattava, mutta .222 Remingtonin perinteisessä 1–14” rihlauksessa vakautuvia monikäyttöluoteja ei ole montaa.

Uuden metsästysasetuksen myötä kauriin pyynnissä kupariluoti saa nyt olla hieman lyijyistä kevyempi eli kaliiperin .222 tapauksessa 2,9 g. Näin yleisluodiksi soveltuvien luotien valikoima hieman laajeni aiempaan verrattuna.

Vasemmalta: Hornady 2,9 g Varmint, 3,2 g Sako Arrowhead, 3,2 g Sako Gamehead, 3,56 g Sako Gamehead ja   3,25 g Norma SP
Kaksi eri versiota 3,6 g luodista Lapua E369, 3,6 g Lapua E539, 4 g, Norma SP, 4,5 g ja  Speer Varmint (vaatii 1 – 10” rihlauksen)
3,2 g Rhino Solid Shank, 3,6 g Rhino Solid Shank, 3,6 g Norma Oryx,  3,9 g Nosler Partition ja  4,2 g Nosler BSB (vaatii 1 – 10” rihlauksen)

 

Koejärjestelyt ja -aseet

Koeammunalla tutkittiin luodin vakautumista 100 metriin etäisyydelle. Kyseessä ei ollut varsinainen tarkkuuskoe, vaan tärkeintä oli varmistaa luodin lentäminen suorassa.

Kokeissa ammuttiin ensin kiväärillä, jonka piipun pituus oli 14 tuumaa ja rihlannousu 1–12” (= yksi kierros 12 tuuman matkalla). Mikäli luodit vakautuivat, niitä ammuttiin myös kahdella kiväärillä, joista toisessa oli tavanomainen ja toisessa mikrorihlaus. Molemmissa rihlannousu oli perinteisen loiva 1–14″.

Osumakuvioiden sijainnit toivat esiin todella suuret osumapiste-erot eri latauksilla ja luodeilla. Myös tästä syystä olisi hyvä pysytellä yhdessä monikäyttölatauksessa, jolloin asetta ei aina tarvitsisi kohdistaa uudelleen patruunan vaihtuessa.

Vakautuneiden luotien monikäyttöisyyttä selvitettiin ampumalla ne 35 metrin etäisyydeltä märkiin puhelinluetteloihin. Tiiviiksi puristettu veden täyttämä paperi on luodille kova vastus ja siinä koossa pysyvä luoti kestää hajoamatta osuman myös riistaeläimeen. Lisäksi ensimmäisen 4 cm jälkeen luetteloiden välissä oli kaksi 6 mm laminaattilevyä toimittamassa kauriin luun virkaa. Levyistä myös nähtiin, kuinka nopeasti luoti oli avautunut.

Luotien soveltuvuus

Rihlannousu 1–14” vakauttaa .222 Rem -kaliiperin nopeustasolla tavanomaisen lyijysydänluodin (koko- tai puolivaippa) noin 4 grammaan asti.

Nosler BSB / Rhino Solid Shank -tyyppinen ”puolikupariluoti” vakautuu vielä 3,6-grammaisena, mutta yksiaineisista kupari- tai messinkiluodeista vakautuvat maksimissaan 2,9-3,2 gramman painoiset. Tässä kokeilussa oli mukana vain yksi 3,2 g painava monometalliluoti (Naturalis), joka oli vakaa ainakin 100 metriin asti.

Metsäkauriille soveliaita kokeen luodeista ovat Rhino Solid Shank (3,2 ja 3,6 g), Norma Oryx (3,6 g), Nosler Partition (3,9 g), Lapua Naturalis (3,2 g), Fox (2,9 g) ja Barnes TSX (2,9 g).

Parhaat tavanomaisista luodeista, kuten Lapua E539, Norma SP 4 g ja Sako 3,2 g 106G toimivat myös kohtuullisen hyvin.

Linturiistalle edellä mainituista sopivat parhaiten vähintään 90 prosentin jäämäpainon saavuttaneet Rhinot ja Oryx sekä kupariluodit Naturalis, Barnes ja Fox. Niiden ”jäykähkö” rakenne ja sirpaloitumattomuus vähentävät luodin tuhovaikutusta kohteessa, mutta parantavat samalla tappavuutta verrattuna kokovaippaan.

Pienpedoille voidaan käyttää kaikkia kokeen luoteja, jos vain käynti on riittävää.

Tämän kokeen ainoat kupariluodit, jotka vakautuivat .222 Remingtonin loivassa 1 – 14” rihlauksessa. Vasemmalta 2,9 g Barnes TSX, 3,2 g Lapua Naturalis ja 2,9 g Fox. Uuden asetuksen myötä tämän trion kaikki jäsenet kelpaavat myös metsäkaurisjahtiin.

Kevyellä kauas

Uuden asetuksen sallima lyijyttömän luodin paino mahdollistaa pidemmän ampumamatkan. Jos valittu luoti on painava, vakautuminen marginaalista ja halutaan ampua kauemmas kuin 100 metriä, tulee käynnin riittävyys varmistaa pidemmiltä matkoilta ennen jahtia.

Uudella piipulla laajempi luotivalikoima

Mikäli pääkohteena on metsäkauris ja haluaa siirtyä raskaampien luotien käyttöön, voi aseen piipun vaihdattaa jyrkempinousuiseen, esimerkiksi 1–10”.

Kustannukset ovat vielä uutta asetta huokeammat ja sen jälkeen kaikki tässäkin koeammutut luodit vakautuvat ongelmitta.