Lauri Louhelan lupapaperit olivat kunnossa.

Erätarkastajan matkassa

Metsähallituksen erätarkastajan työn mielletään usein olevan metsästys- ja kalastusoikeuden valvomista valtion omistamilla alueilla. Tapasin erätarkastaja Seppo Toikkasen selvittääkseni, mitä muuta erätarkastajan työtehtäviin sisältyy.

Teksti ja kuvat Timo Toivonen

Julkaistu9.11.2021

Marraskuun tihkusateinen aamu valkenee hiljalleen ajaessani Suomussalmelle tapaamaan Metsähallituksen erätarkastaja Seppo Toikkasta, jonka kanssa lähdemme valvontareissulle. Hyppään Toikkasen kyytiin ja jatkamme Viitostietä pohjoiseen reittisuunnitelman mukaisesti.

Vesisade lienee vaikuttanut niin, että metsästäjät näyttävät jääneen kotiaskareisiin. Muutamia teeriä näemme ja metsokin on tiellä kivien syönnissä.

Kiannanniemellä on kuitenkin hirvenmetsästys käynnissä ja tapaamme Kiannan Erän Lauri Louhelan. Koirat ohjaajineen ovat siirtyneet jo maastoon ja perinteisiä hirvien kulkupaikkoja passitetaan parhaillaan. Louhela kertoo hirviä löytyneen hyvin alueelta ja myönnetystä kaatolupamäärästä vajaa kolmannes on enää käyttämättä. Lupapaperit ovat kunnossa ja kuulumiset vaihdettuamme jatkamme matkaamme.

Päivän aikana Toikkasen puhelin soi useaan kertaan metsästyksenvalvontaan liittyen. Yhteydenotot liittyvät usein tilanteisiin, joissa tavataan metsästäjiä tai on laskettu koiria hakemaan riistaa alueille ilman metsästysoikeutta. Pohjois-Suomessa valtion mailla samalla alueella metsästää useita hirviporukoita. Tällöin tulee myös tilanteita, joissa koiran hirvihaukkuun kerrotaan lasketun toisen porukan koiria.

Toikkasen ohje riitatilanteiden ratkaisemiseksi on keskustella asiasta osapuolten kesken ja sopia toimintatavoista:

–Mikäli asiat eivät tule jatkossa kuntoon, niin silloin niihin puututaan viranomaisten taholta. Luvansaajien tulee valtion mailla metsästäessään pitää yhteyttä toisiinsa turvallisuuden ja mielekkään metsästyksen parantamiseksi. Metsähallituksen aluelupatarkastelussa häiriöitä aiheuttavien hakijoiden luvat voidaan myös evätä. Asiat ovat viime vuosina menneet parempaan suuntaan, mutta toki parantamisen varaa vieläkin on.

”Ei tiedä, mitä päivä tuo mukanaan”

Erätarkastajan tehtävissä noin 10 vuotta toimineen Toikkasen eteen on kerennyt tulla monenlaisia tapahtumia.

–Työtehtävien kirjo on laaja ja aamulla töihin lähtiessään ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Työn kausiluonteisuus on myös muuttunut. Uran alkuaikoina maastotöiden osuus väheni joulunpyhiltä sydäntalveksi. Toikkanen kertoo.

Nykyään muun muassa suurpetojen poikkeuslupapyynti pitää miehen liikkeellä maastossa talvellakin. Esimerkiksi Kainuussa voi samaan aikaan poronhoitoalueen useilla eri palkisilla olla vahinkoperusteisia suden, ilveksen tai ahman pyyntiin myönnettyjä poikkeuslupia.

Tehtävä ei ole pelkästään metsästys- ja kalastuslupien tai pyyntitapojen laillisuuden tarkastamista.

–Työssä on tullut eteen metsänhakkuukiistojen yhteydessä osapuolten turvallisuuden valvomiseen liittyviä tehtäviä. Myös alueilla luvattomaan liikkumiseen, leiriytymiseen tai rakentamiseen joutuu silloin tällöin puuttumaan. Luvaton rakennelma kehotetaan purkamaan ja mikäli kehotusta ei uskota, käy Metsähallitus sen purkamassa, erätarkastaja sanoo.

Kun päivän alkaa hämärtää, päätämme valvontakierroksen. Tulos oli hyvä, sillä tapaamiemme metsästäjien luvat olivat kunnossa, eikä muutakaan huomautettavaa ollut.

Erävalvonta on yhteistyötä

Kainuussa rajavartiolaitos, poliisi ja Metsähallituksen erävalvonta tekevät tiivistä valvontayhteistyötä. Resursseja yhdistäen saadaan paras valvontatulos aikaiseksi. Metsähallitus tarjoaa metsästyksen valvontaa myös ostopalveluna riistanhoitoyhdistyksille, joiden valvojien kanssa voidaan tehdä yhteispartiointia.

Metsähallituksen erätarkastaja

  • Antaa neuvontaa, jolla pyritään ennalta ehkäisemään luvaton tai laiton toiminta sekä suojelemaan eläimiä ja turvaamaan luonnossa liikkumista. Käy myös kertomassa hyvistä erätavoista koululaisille ja yhdistyksille
  • Valvoo laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa metsästyksessä, kalastuksessa, luonnonsuojeluasioissa sekä maasto- ja vesiliikenteessä
  • Vartioi Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion alueita ja muuta omaisuutta
  • Toimivaltaan kuuluu henkilöllisyyden selvittäminen, kiinniotto, turvallisuustarkastus, liikennejuopumusvalvonta ja haltuunotto-oikeus. Toimivaltuudet ovat voimassa pääosin valtion alueilla
  • Tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja toimivaltuudet määritellään erävalvontalaissa
  • Kelpoisuusvaatimuksena erätarkastajan virkaan on poliisin perustutkinto, perehtyneisyys erävalvontaan ja nuhteettomat elämäntavat