Rikos ja rangaistus

Varoitus vastoin sääntökirjausta

Julkaistu5.5.2023

Metsästäjä-lehti julkaisee ja käsittelee ”Rikos ja rangaistus” -palstalla ajankohtaisia, riistaan, metsästykseen, yhdistystoimintaan sekä aseisiin liittyviä oikeustapauksia. Tapaukset on koonnut asianajaja Panu Hiidenmies Applex asianajotoimistosta.


 

Metsästysseura oli antanut jäsenelleen kirjallisen varoituksen ja myöhemmin vielä erottanut hänet. Metsästäjä nosti kanteen ja vaati molempia päätöksiä julistettavaksi ensisijaisesti mitättömiksi ja toissijaisesti pätemättömiksi. Jäsenellä on oikeus nostaa yhdistyslain mukainen moitekanne. 

Metsästäjä vetosi muun muassa oikeuskäytäntöön, jonka mukaan yhdistys voi langettaa ainoastaan säännöissä mainittuja kurinpitorangaistuksia jäsenilleen. Lisäksi metsästäjä vaati oikeudenkäyntikulujaan korvattaviksi.

Mistä oli kyse?

Kysymys oli siitä, onko yhdistys voinut antaa jäsenelleen kirjallisen varoituksen, kun kyseistä kurinpitotointa ei ollut kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Jos yhdistyksellä oli ollut oikeus varoituksen antamiseen, oliko yhdistyksellä ollut perusteet varoituksen antamiselle.

Lisäksi oli kysymys siitä, oliko yhdistyksellä ollut perusteet erottaa jäsen yhdistyksen jäsenyydestä ja oliko erottamista koskeva päätös sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukannut hänen yhdenvertaisuuttaan.

Metsästysseura perustelee 

Metsästysseuran sääntöjen mukaan jäsen oli velvollinen toimimaan hyvien metsästystapojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa jäsenen velvollisuutta noudattaa seurassa tehtyjä päätöksiä sekä kunnioittaa seuran vakiintuneita perinteitä ja toimia rehellisesti. 

Metsästäjällä oli ollut toistuvasti suuria vaikeuksia sopeutua hirviseurueen käytäntöihin. Metsästäjä oli epäasiallisesti arvostellut metsästyksenjohtajaa ja kyseenalaistanut johtajan toiminnan. Lisäksi hän oli ottanut luvatta ja omavaltaisesti hirven rintalihat, joista on perinteisesti keitetty kaikille hirviseurueen jäsenille yhteisessä illanvietossa hirvenlihakeitto.

Metsästäjälle annettiin varoitus, jotta hirvenpyyntiin saataisiin palautettua rauha ja harrastuksesta voitaisiin jatkuvan riitelyn sijasta nauttia ja saada virkistystä, kuten kaikkien muiden jäsenten tarkoitus on. Lopulta metsästäjä myös erotettiin. 

Käräjäoikeus hylkää

Käräjäoikeus hylkäsi metsästäjän kanteen ja vaatimuksen päätösten täytäntöönpanokiellosta. Metsästäjän maksettavaksi tulivat oikeudenkäyntikulut ja muita kuluja. 

Hovioikeus muuttaa

Metsästäjä valitti hovioikeuteen. Lopputuloksena oli, että kirjallinen varoitus julistettiin mitättömäksi, koska varoituksesta ei ollut mainintaa yhdistyksen säännöissä. Erottamispäätös julistettiin pätemättömäksi. 

Hovioikeus totesi erottamispäätöksen perusteena olleiden seikkojen jääneen asiassa näyttämättä. Metsästysseura joutui maksamaan oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa.