Vuosikymmenen kanalintusyksy

Kolumni
Janne Pitkänen Erityisasiantuntija Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Erätalousyksikkö
Julkaistu3.9.2021

Kesän riistakolmiolaskennat osoittivat kanalintukantojen nousseen monin paikoin lähes kymmenen vuoden takaisen huipun tasolle ja se antaa nyt mahdollisuuden pidempiin metsästyskausiin. Jälleen kerran vapaaehtoiset laskijat ansaitsevat suuren kiitoksen.

Ajantasaiseen ja kattavaan laskentatietoon perustuva metsästyksen säätely on harvinaisuus Euroopassa. Sitä kelpaa esitellä hyvänä esimerkkinä. Tämän ovat tunnustaneet monet suomalaiset luonnonsuojelujärjestöt ja kansainvälisesti muun muassa Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimus esittelee sitä esimerkillisenä metsästyksen säätelynä.

Siirtymä ajantasaisen tiedon käyttöön ei kuitenkaan tapahtunut helpolla eikä hetkessä.

Viitisentoista vuotta sitten ongelmana oli myös kolmioverkoston kattavuuden heikentyminen. Vuosina 1987-89 laskennat käynnistäneiden sukupolvien poljento oli 20 vuodessa alkanut hiipua. Laskentatulokset kirjattiin paperilomakkeille ja lähetettiin postissa. Niiden tallennus ja yhteenveto vei aikaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL aloittikin sähköisen tulosten tallennuksen ja Ylä-Lapin riekkojen laskentaan otettiin käyttöön kanakoira-avusteinen linjalaskenta.

Riistahallintouudistuksessa (2011) metsästysaikojen rajoittamisen toimivalta siirrettiin maa- ja metsätalousministeriölle ja Suomen riistakeskuksen Kestävä metsästys -tiimin tehtäväksi tuli valmistella esitys metsästysajoiksi. Koska aiemmin niistä oli päätetty 15 riistanhoitopiirissä, olivat käytännöt olleet osin erilaisia. Niiden yhtenäistämisessä on auttanut riistakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston kehittämä tietokonemalli, jolla pystytään lintukannan kehitystä tarkastelemaan 50×50 ja 25×25 kilometrin ruuduilla koko maassa.

Uusia järjestelmiä piti opetella käyttämään ja löytää uusia innokkaita laskijoita. Metsästysseuroissa tarvittiin uutta motivaatiota. Sellaista näyttää onneksi löytyneen.

Toivon mukaan paras motivaatio valtavalle talkooponnistukselle on, että tieto menee heti käyttöön – sillä turvataan riistakantojen elinvoimaisuus myös tulevien sukupolvien iloksi.