Vesilintupoikueita lasketaan heinäkuussa

Vesilintujen poikuelaskenta on pian  ajankohtaista. Laskennat tehdään 1.–20.7. välisenä aikana. Laskenta suoritetaan samalla paikalla kuin keväiset parilaskennat.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu29.6.2023

Laskentapisteen laskemiseen kuluu aikaa noin 10–20 minuuttia, ja mukaan tarvitset vain kiikarit, kynän ja paperia.

Vesilintulaskentojen päätavoitteena on selvittää sorsien vuotuinen lisääntymistulos erityyppisillä vesillä ja eri puolilla Suomea. Laskenta palvelee kantojen kestävää verotusta ja riistanhoitoa sekä linnuston ja ympäristön seurantaa.

Poikuelaskenta ei menetelmällisesti juuri poikkea parilaskennasta, joten laskenta sinänsä on helppo toteuttaa ja onnistuu myös vähäisellä kokemuksella.  Poikuelaskenta tehdään vain kerran, ja se tehdään samoilla pisteillä kuin keväinen parilaskenta.

Laskennassa havaitut poikueet siirtyvät myös Atlashavaintoihin.

Ohjeet laskentaan löytyvät Luonnonvarakeskuksen Vesilintujen seurannat -sivulta.

Laskentatiedot kannattaa palauttaa heti laskentojen jälkeen Laji.fi-sivuston kautta, viimeistään heinäkuun loppuun mennessä.