Vastaa kyselyyn vierasmetsästyksen kehittämisestä

Vierasjahdin kehittäminen asiakkaan näkökulmaa hyödyntäen -opinnäytteeseen kerätään aineistoa kyselyllä. Vastaa ja kerro oma näkemyksesi.

Kuva Jani Seppänen / Vastavalo
Julkaistu22.12.2021

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää vierasmetsästyksen kehittämistä metsästysseuroissa ja -seurueissa laadukkaaseen, asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelevaan suuntaan. Tavoitteena on tuottaa ohjeistus kyselytutkimuksen sekä haastatteluiden perusteella siitä, kuinka laadukas vierasjahti voidaan järjestää niin, että se vastaa asiakkaiden odotuksia ja vaatimuksia.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää metsästysseuroissa ja -seurueissa sellaisenaan, sekä esimerkiksi osana laajempaa opasta vierasjahtien toteuttamisesta, jossa on huomioitu sidosryhmät. Tuloksia voidaan hyödyntää myös aiheen jatkotutkimuksiin.

Agrologi, biotalouden kehittäminen YAMK opinnäytetyö valmistuu kevään 2022 aikana.

Kyselyyn vastaaminen vie alle viisi minuuttia.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.