Alueen rakennetta ja tehtyjä töitä on helpompi tarkastella yläilmoista.

Vassorinlahden niitolla lisää tilaa sorsille

Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksella kunnostettavan, Mustasaaren ja Vöyrin kuntien alueella sijaitsevan Vassorinlahden niittotyöt on ensimmäisen vuoden osalta saatu valmiiksi.

TekstiJaakko Hautanen, Suomen riistakeskus, Rannikko-Pohjanmaa ja Olli Autio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusKuva Joni Saunaluoma
Julkaistu9.10.2020

Vaasasta pohjoiseen päin valtatie 8:aa ajaessa monen katse kääntyy kohti Vassorinlahtea. Kyrönjoki laskee Vassorinlahteen muodostaen laajan ja kansainvälisesti merkittävän kosteikkoalueen. Alue tunnetaan etenkin rikkaasta linnustostaan. Kuten monia muitakin kosteikkoja, umpeenkasvaminen uhkaa Vassorinlahden linnuston elinympäristöjä.

Niitettävää kasvillisuutta alueella todellakin riittää. Aluksi on tarkoitus muutamalla valikoidulla alueella saada vesi virtaamaan lahden päävirrasta kanavien kautta kasvuston valtaamille alueille. Ensimmäisen niiton jälkeen on helpompi jatkaa niittotyötä tulevina vuosina.  Tarkoituksena on myös kasvattaa kanavaverkostoa sekä linkittää avovesialueita toisiinsa, jotta ne pysyisivät avonaisina ja vesilinnuille sopivaa elinympäristöä olisi enemmän.

Useat lintuvesien suojelukohteet ovat sorsalintujen poikastuoton kannalta sekä niiden muutonaikaisina levähdysalueina erittäin tärkeitä. Kohteiden kunnostus- ja hoitotoimien erityisenä tavoitteena on pyrkiä lisäämään poikastuottoa muokkaamalla kasvillisuusrakennetta sekä muita olosuhteita ihanteellisemmiksi.

Pienpetopyyntiin

Helmi-hankkeessa on suunnitteilla vieraspienpetojen tehopyyntiä tärkeillä lintukohteilla. Paikalliset metsästäjät ovat Vassorinlahdella ja sen ympäristössä poistaneet aktiivisesti pienpetoja jo vuosia. Tätä työtä voidaan toivottavasti tukea ja tehostaa, jotta saadaan mahdollisimman paljon vieraspetoja pois alueelta. Tehokas supikoirien ja minkkien poistotyö tukee tehtyjen kunnostustoimenpiteiden tuloksia.

Kunnostettavat alueet ovat Vassorinlahden Natura-aluetta ja enimmäkseen yksityisessä omistuksessa (osakaskunnat). ELY-keskuksen alueellinen lintuvesikoordinaattori vastaa töistä ja paikallinen urakoitsija on urakoinut niittotöitä tarkoitukseen kehitetyllä laitteella. Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaan aluetoimisto on ollut mukana suunnittelemassa toimenpiteitä.